arktika
arktika
Зарегистрирован:
26 июня 2012

Последний раз был на сайте:
26 июня 2012 в 10:03
Просмотров профиля:
Сегодня: 1
Всего: 1461

arktika

RSS блога
Блог
Комментарии
Валютный форум
Отзывы
Горячая линия
+9
26 июня 2012, 10:18
# Задаем вопросы одному из главных лоббистов потребителей финансовых услуг и банков в Верховной Раде Украины, народному депутату, внештатному советнику Президента Украины Юрию Владимировичу Полунееву!
Статтею 69 (п. 69.7) Податкового кодексу України на самозайнятих осіб покладено обов'язок при відкритті рахунку повідомляти банки та інші фінансові установи про свій статус фізичної особи — підприємця або особи, що провадить незалежну професійну діяльність.
Згідно п. 69.1. ст. 69 Податкового кодексу України банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки платникам податків — юридичним особам (як резидентам, так і нерезидентам) незалежно від організаційно-правової форми, відокремленим підрозділам та представництвам юридичних осіб, фізичним особам — підприємцям та фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, лише за наявності документів, виданих органами державної податкової служби, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах.
А згідно п. 69.2. ст. 69 Податкового кодексу України банки та інші фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків — юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до органу державної податкової служби, в якому обліковується платник податків, протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття рахунка (включаючи день відкриття/закриття).
Водночас, поряд з цим приватні нотаріуси, адвокати та судові експерти мають право на відкриття в банках поточних рахунків для власних (!) потреб, не пов'язаних з їх професійною діяльністю, тобто у порядку, визначеному главою 6 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.
Незважаючи на це, нещодавно я та інші підприємці, самозайняті особи, зіткнулися з тим, що деякі банківські установи, начебто «керуючись» приписами ст. 69 Податкового кодексу України, повідомляють органи державної податкової служби про відкриття/закриття фізичними особами-підприємцями банківських рахунків (депозитних, ощадних, пенсійних тощо) для власних (!), не пов’язаних із підприємницькою діяльністю, потреб.
І це при тому, що Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах того ж Національного Банку України фізичним особам заборонено використовувати рахунки, відкриті ними як звичайними фізичними особами, для підприємницької діяльності.
Відповідно органам державної податкової служби інформація про тих (рахунки) не потрібна апріорі.
Знову ж таки самозайнята особа має право виступати стороною в тих чи інших фінансово-господарських операцій як звичайна фізична особа, діяльність якої підпадає під податковий контроль винятково під час подачі нею декларації про доходи.
Більше того, застосовуючи до відкриття самозайнятими особами як звичайними фізичними особами банківських рахунків для власних потреб приписи ст. 69 Податкового кодексу України і чекаючи надходження з органу державної податкової служби повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби, в якому така фізична особа обліковується як платник податків, вищевказані банківські установи при цьому утримують гроші таких клієнтів, обмежуючи видаткові операції по рахунку до отримання повідомлення з банку, як правило на строк до 3 днів.
Згідно статті 1074 Цивільного кодексу України обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, передбачених законом.
Згідно статті 22 Конституції України конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Виходить, що не маючи на це жодних правових підстав та прямих вказівок у Законі (ст. 69 Податкового кодексу України), банки добровільно та самовільно розкривають банківську таємницю своїх клієнтів – фізичних осіб-підприємців про рахунки останніх, відкриті ними для власних потреб.
У cвітлі вищевикладеного, прошу Вас, прокоментувати ситуацію, що склалася навколо повідомлення банківськими установами органів державної податкової служби України про відкриття фізичними особами – підприємцями банківських рахунків для власних (!), не пов’язаних із здійснюваною ними підприємницькою діяльністю, потреб, та правомірність таких дій.
Дякую.