Мінфін - Курси валют України

Встановити

Офіційні правила проведення Акції «Купуй Зелену Картку та отримай кешбек»

1. Загальні положення

1.1. Акція «Купуй Зелену картку та отримай кешбек» (далі - «Акція») спрямована на привернення уваги потенційних клієнтів та популяризацію сайту https://minfin.com.ua/.

1.2 Організатором проведення Акції є ТОВ «Мульті Іншуранс» (далі - Організатор).

1.3. Акція проводиться по всій території України (за виключенням анексованих і непідконтрольних територій України та територій на яких ведуться активні бойові дії).1.3.1 Сайт Організатора Акції: https://minfin.com.ua/.

1.4. Початок Акції - 15.11.2023 року, закінчення 31.01.2025 року (далі - «Період проведення Акції»).Організатор Акції залишає за собою право призупинити дію Акції в будь-який момент без пояснення причин шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційній сторінці Акції https://minfin.com.ua/ua/insurance/greencard/.

1.5. Організатор залишає за собою право змінювати в односторонньому порядку Правила проведення Акції в Період її проведення. Інформація про оновлені Правила Акції буде своєчасно розміщена на офіційній сторінці Акції https://minfin.com.ua/ua/insurance/greencard/.

1.6. Організатор Акції залишає за собою право продовжити строк дії Акції, в тому числі на нових умовах. Інформація про продовження Акції буде своєчасно розміщена на офіційній сторінці Акції https://minfin.com.ua/ua/insurance/greencard/.

1.7. Скорочена назва Акції - Акція 0111

2. Участники Акції

2.1. Учасниками Акції (далі - «Учасники») можуть бути повнолітні, дієздатні фізичні особи, які залишили заявку, оформили та оплатили поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» (далі - поліс) на сайті https://minfin.com.ua/ в Період проведення Акції.

2.2. Для того, щоб взяти участь у Акції, Учасник повинен:

2.2.1. у Період проведення Акції залишити заявку та придбати в подальшому поліс Зелена картка або придбати онлайн самостійно поліс на сайті Акції з застосуванням промокоду; Промокод кожен учасник може отримати з Telegram каналів, сторінок в Instargam, розсилок новин minfin.com.ua, рекламних інтеграцій Організатора на будь-яких ресурсах та/або на сайті https://minfin.com.ua/ при оформленні полісу страхування.Можна використовувати тільки один промокод. Промокоди не сумуються (!)

2.2.2. під час оформлення полісу на сторінці Акції https://minfin.com.ua/ua/insurance/greencard/ заповнити форму, де вказати свої дані (ПІБ, РНОКПП (ідентифікаційний номер) та номер банківського рахунку (IBAN) для зарахування кешбеку, контактний номер мобільного телефону, контактний e-mail);

2.2.3. оплатити поліс. За таких умов страхувальник автоматично стає Учасником та підтверджує право Організатора на передачу добровільно наданих даних Учасника (ПІБ, РНОКПП (ідентифікаційний номер), номер IBAN, вартість сплаченого полісу, контактний номер мобільного телефону, контактний e-mail) третім особам, виключно з метою виплати кешбеку, а також операторам мобільного зв’язку для подальшої обробки — виключно з метою інформування Учасників з питань Акції.

2.3. Учасниками Акції не визнаються й не мають права брати участь в Акції:

2.3.1. особи, які не виконали положень цих Правил;2.3.2. особи, які не мають повної цивільної дієздатності.

2.3.3. особи, які є громадянами російської федерації та/або республіки білорусь, за винятком осіб, які мали посвідку на проживання в Україні станом на 24.02.2022 року.

3. Кешбек

3.1. Кешбек — одиниці виміру грошової винагороди, які отримує Учасник Акції при виконанні умов Акції. Кешбек нараховується у розмірі до 10 % від вартості полісу з урахуванням всіх податків, зборів та платежів, передбачених чинним законодавством України.

3.2. Учасник може придбати декілька полісів з дотриманням умов п. 2.2. і отримати кешбек за кожний придбаний поліс.

3.3. Період нарахування та виплати кешбеку — до 10 робочих днів з початку строку дії полісу, але не раніше початку доби, наступної після дати реєстрації полісу у єдиній централізованій базі даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

4. Умови отримання кешбеку

4.1. Отримати кешбек зможе лише Учасник, який відповідає вимогам, зазначеним у пункті 2 цих Правил.

4.2. Виплата кешбеку від Організатора відбувається протягом 10 робочих днів з дати початку дії полісу.

4.3. Кешбек виплачується шляхом перерахування на банківський рахунок (IBAN), який Учасник вказує відповідно до п.п. 2.2.2, за вирахуванням податків відповідно до чинного законодавства України. Організатор Акції виконує функції податкового агента при виплаті кешбеку Учаснику Акції.Банківський рахунок (IBAN), на який буде зараховано кешбек, повинен бути відкритий на ім'я Учасника Акції, який здійснив оплату вартості полісу. При наданні банківського рахунку (IBAN) третьої особи, Учасник Акції погоджується з тим, що несе самостійну відповідальність за сплату податків відповідно до чинного законодавства України.

4.4. Приймаючи участь у Акції Участник підтверджує право Організатора на передачу добровільно наданих персональних даних Участника третім особам, виключно в цілях виплати кешбеку.

4.5. При виявленні Організатором недостовірної (помилкової) інформації наданої Учасником акції, Організатор залишає за собою право виключити Учасника з участі в Акції.

4.6. Комісії за зарахування, зняття та інші операції з рахунку, на який перераховується кешбек, оплачуються Учасниками згідно з тарифами банків, де обслуговуються такий рахунок.

5. Заключні положення

5.1. Ці Правила є обов’язковими для виконання.

5.2. Інформування щодо проведення Акції здійснюється шляхом розміщення умов Акції на сторінці акції https://minfin.com.ua/ua/insurance/greencard/. Інформація про всі зміни та доповнення до цих Правил має бути розміщена на цій же сторінці протягом 3 (трьох) робочих днів.5.3. Організатор не несе відповідальність за не надання та/або неналежне надання послуг, відповідно до умов Акції згідно з даними правилами.

5.3.1. Акцію проводить Організатор акції, а не страхові компанії та/або агенти, які пропонують страхові продукти на сайті Організатора. Жодні положення будь-якого договору між Учасником акції та страховою компанією не мають жодного впливу чи відношення до Правил Акції.

5.3.2. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних з проведенням Акції, а також результати проведення Акції будуть вважатися остаточними, і поширюватися на всіх Учасників акції.

5.3.3 Організатор не несе відповідальність за зобов’язаннями, вказаним у цих Правилах, у разі виникнення форс-мажорних обставин, визначених законодавством України.

5.3.4. Організатор не несе відповідальності за здійснений вибір Учасником будь-якої страхової компанії і не відповідає за можливі ризики, пов’язані з укладанням полісу, в тому числі не є гарантом його виконання.

5.3.5. Всі спірні питання, що стосуються цієї Акції, регулюються на основі переговорів і чинного законодавства України.

5.4. Своєю участю в Акції Учасники надають Організатору право безстроково, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»: отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані. Учасники погоджуються на проведення фотозйомки за їх участі та надання рекламних інтерв'ю про участь у Акції, а також погоджуються, що їх ПІБ та фотоматеріали за їх участі можуть бути оприлюднені або використані Організаторами з рекламною метою у будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати Організатору, який їх створив. Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Організаторами без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань тощо із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.

5.5. Учасник Акції, приймаючи участь у ній, надає дозвіл на відправлення повідомлення шляхом направлення смс-повідомлення, електронного листа, повідомлення у соціальних мережах та інших доступних каналах зв’язку з метою отримання кешбеку, маркетингового повідомлення, інформаційних матеріалів щодо послуг Організатора без будь-яких часових обмежень.

5.6. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор.