Размещай депозит выгодно!

Оформи заявку и получи до 2% бонуса к годовой ставке или участвуй в розыгрыше

Подробнее об акции

+38 (044) 392‑47‑40

Правила акции «Бонус к депозитам»

Визначення:

Організатор Акції або Організатор: ТОВ «МІНФІНМЕДІА», ТОВ «Фінлайн», ТОВ «Файненс.ЮА».

Сайти партнери Акції: minfin.com.ua, finance.ua, multi.ua.

Основні умови

1.1. Акція «Бонус до депозитів» (далі - Акція) проводиться на території України (крім АР Крим) в період з 5 травня 2014 року по 31 грудня 2018 року включно. Організатор Акції залишає за собою право призупинити дію Акції в будь-який момент без пояснення причин шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційних сторінках Акції: http://minfin.com.ua/deposits/bonus/; http://deposit.finance.ua/; http://deposit.multi.ua/.

1.2. Організатор Акції має право в односторонньому порядку змінювати умови Акції протягом періоду її дії.

1.3. Організатор Акції залишає за собою право продовжити Акцію, в тому числі на нових умовах. Інформація про продовження Акції буде своєчасно розміщена на офіційній сторінці Акції.

1.4. Організатор Акції має право залучати третіх осіб до виконання взятих на себе зобов'язань.

1.5. В Акції можуть взяти участь повнолітні резиденти України.

1.6. Перелік вкладів, які беруть участь в Акції, розміщений на сторінці http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.

1.7. Для участі в Акції необхідно вибрати вклад на сторінці Акції http://minfin.com.ua/deposits/bonus/ і оформити Заявку на участь. При заповненні Заявки на участь користувачі повинні вказати свої контактні дані (ПІБ, місто, контактний номер мобільного телефону, контактний e-mail). Оформляючи Заявку на участь в Акції, Учасник підтверджує свою згоду з її умовами.

1.8. Для отримання акційної винагороди від Організатора Учаснику необхідно протягом 30 календарних днів з моменту подачі Заявки укласти новий договір строкового вкладу з тим банком, який Учасник вибрав при оформленні Заявки на участь. Оформлені до дати подання Заявки та пролонговані договору вкладу не підпадають під дію Акції. Договір вкладу повинен бути укладений на ПІБ, вказане в заявці на участь.

1.9. Після оформлення договору вкладу Учаснику потрібно підтвердити відкриття вкладу на сторінці http://minfin.com.ua/deposits/bonus/confirm/, вказавши: номер телефону; назву банку, в якому оформлений вклад; номер і дату договору вкладу; термін вкладу (в місяцях); суму і валюту за договором, реквізити поточного рахунку, відкритого в банку України, або картки ПриватБанку (відкритих на ім'я Учасника Акції), або номер мобільного телефону для отримання акційної винагороди. Договір вкладу повинен діяти не менше 30 (тридцяти) календарних днів.

1.10. Учасник може розмістити і підтвердити кілька вкладів у банку, на який оформив заявку, протягом періоду дії заявки (30 календарних днів) та отримати винагороду за кожен розміщений вклад.

1.11. В окремих випадках Організатор, для здійснення виплати акційної винагороди, має право додатково запросити у Учасника сканкопіі документів, що підтверджують розміщення вкладу та стан балансу на рахунку.

1.12. Забороняється одночасно брати участь в Акції на сайтах minfin.com.uafinance.uamulti.ua по одному і тому ж Договору вкладу.

Правила Акції

2.1. Виплата акційної винагороди від Організатора відбувається після надання Учасником Акції інформації про договір вкладу (див. п. 1.9, 1.11) та її перевірки.

2.2. Умови строкових вкладів, що беруть участь в Акції (тип, термін, сума, валюта і т.д.), а також розмір акційної винагороди, розміщені на сторінках банків-учасників, перелік яких наведено на сторінці Акції http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.

2.3. Якщо Учасник відкрив в період дії Акції більше одного депозиту в одному банку, пропозиції якого розміщені на сайті Акції (в тому числі на різні суми / валюти, на однакові суми, на різні типи депозитів), то акційна винагорода нараховується на всі вклади окремо (за вкладами в іноземній валюті в розрахунок береться гривневий еквівалент на дату розміщення).

Виплата акційної винагороди здійснюється в гривнях за кожен депозит, який бере участь в Акції.

2.4. Якщо за запитом Організатора Учасник не зможе підтвердити документально факт оформлення депозитного договору або Учасник Акції на момент підтвердження не мав відкритого вкладу в Банку-учаснику, або вклад був відкритий до фактичного подання заявки на участь в Акції або достроково закритий Учасником, або вклад був розміщений після закінчення терміну дії Заявки (30 календарних днів), або вклад діяв менше 30 календарних днів, а також Організатором виявлені порушення згідно п. 2.6. цих Правил, то акційна винагорода не виплачується Учаснику.

2.5. Кожен учасник Акції отримує від Організатора акційну винагороду, залежну від суми і типу депозиту. Розмір акційної винагороди для кожного депозиту вказується індивідуально для кожного з Банків-учасників на сторінці http://minfin.com.ua/deposits/bonus/ і виплачується одноразово від суми початкового розміщення коштів на депозиті.

2.6. При виявленні Організатором недостовірних (помилкових) даних, наданих Учасником акції, або декількох реєстрацій від одного Учасника з одним номером договору вкладу (включаючи реєстрації на сайтах партнерах Акції за одним договором вкладу) Організатор залишає за собою право виключити Учасника з участі в Акції.

2.7. Для участі в Акції Учаснику необхідно здійснити наступний алгоритм дій:

1. Оформіть заявку на участь в Акції на сторінці порталу;

2. Відкрийте депозит в обраному при оформленні заявки банку;

3. Підтвердіть на порталі розміщення вкладу за процедурою, яка вказана в п.1.9. даних правил Акції.

Від дати оформлення заявки на порталі до дати підтвердження розміщеного вкладу має пройти не більше, ніж 30 календарних днів.

Виплата акційної винагороди

3.1. Акционное вознаграждение перечисляется Участнику одним из способов.
3.1.1. При размещении суммы вклада до 150 тыс. гривен (или экв. в другой валюте) включительно, выплата бонуса осуществляется только на мобильный телефон или карту ПриватБанка;
3.1.2. При размещении суммы вклада более 150 тыс. гривен (или экв. в другой валюте), выплата бонуса возможна в том числе и на текущий счет в национальной валюте любого банка Украины.

3.2. Банківський рахунок / карта, які Учасник вказує для отримання акційного винагороди, повинні бути відкриті на ім'я Учасника Акції. Акційна винагороду на банківські рахунки / карти третіх осіб (в т.ч. і близьких родичів) не виплачується.

3.3. Акційна винагорода виплачується одноразово від суми початкового розміщення коштів за повні місяці вкладу. Виплата Акційної винагороди здійснюється протягом 32 календарних днів від дати підтвердження депозиту на порталі.

Інші умови

4.1. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує, що він є повнолітнім резидентом України, ознайомлений і згоден з усіма правилами проведення Акції та умовами участі в ній.

4.2. Учасник дозволяє Організатору використовувати свої персональні дані (ПІБ, ІПН, контактний номер мобільного телефону, контактний e-mail і номер банківського рахунку / карти, на який буде перераховуватися грошовий приз) для перерахування грошового призу.

4.3. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує право Організатора на передачу третім особам, в т.ч. банкам, добровільно наданої персональної інформації Учасника виключно в цілях виплати акційного винагороди.

4.4. При невиконанні Учасником умов, передбачених пунктами 1.8, 1.9, 1.11, 3.1 і 3.2 цих Правил, а саме: неподання повної інформації для здійснення виплати винагороди протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту подачі Заявки, акційна винагорода не виплачується.

4.5. Умови Акції не розповсюджуються на співробітників банку-учасника Акції, по вкладам, розміщених в цьому ж банку, а також на співробітників Організатора Акції по всіх банкам-учасникам.

4.6. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, а також результати проведення Акції будуть вважатися остаточними, і поширюватися на всіх Учасників акції.

4.7. Організатор не несе відповідальність за зобов'язаннями, вказаним у цих Правилах, у разі виникнення форс-мажорних обставин, визначених законодавством України

4.8. Організатор не несе відповідальності за здійснений вибір Учасником будь-якого банку і не відповідає за можливі ризики, пов'язані з розміщенням вкладу (-ів), в тому числі не є гарантом його (їх) повернення.

4.9. Організатор гарантує виплату акційного винагороди всім Учасникам, які виконали всі пункти даних Правил.

4.10. Дану Акцію проводить Організатор акції, а не банки (фінансові установи), які пропонують депозитні продукти. Ніякі положення будь-якого договору між Учасником акції і банком не мають ніякого впливу або відношення до Правил Акції.

4.11. Всі спірні питання, що стосуються цієї Акції, регулюються на основі переговорів і чинного законодавства України.