Размещай депозит выгодно!

Оформи заявку и получи до 1,5% бонуса к годовой ставке или участвуй в розыгрыше

Подробнее об акции

+38 (044) 392‑47‑40

Подробнее об акции

+38 (044) 392‑47‑40

Правила акции «Бонус к депозитам»

Визначення:

Організатор Акції або Організатор: ТОВ «МІНФІНМЕДІА», ТОВ «Фінлайн», ТОВ «Файненс.ЮА».

Сайти партнери Акції: minfin.com.ua, finance.ua, multi.ua.

Основні умови

1.1. Акція «Бонус до депозитів» (далі - Акція) проводиться на території України (крім АР Крим) в період з 5 травня 2014 року по 31 грудня 2018 року включно. Організатор Акції залишає за собою право призупинити дію Акції в будь-який момент без пояснення причин шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційних сторінках Акції: http://minfin.com.ua/deposits/bonus/; http://deposit.finance.ua/; http://deposit.multi.ua/.

1.2. Організатор Акції має право в односторонньому порядку змінювати умови Акції протягом періоду її дії.

1.3. Організатор Акції залишає за собою право продовжити Акцію, в тому числі на нових умовах. Інформація про продовження Акції буде своєчасно розміщена на офіційній сторінці Акції.

1.4. Організатор Акції має право залучати третіх осіб до виконання взятих на себе зобов'язань.

1.5. В Акції можуть взяти участь повнолітні резиденти України.

1.6. Перелік вкладів, які беруть участь в Акції, розміщений на сторінці http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.

1.7. Для участі в Акції необхідно вибрати вклад на сторінці Акції http://minfin.com.ua/deposits/bonus/ і оформити Заявку на участь. При заповненні Заявки на участь користувачі повинні вказати свої контактні дані (ПІБ, місто, контактний номер мобільного телефону, контактний e-mail). Оформляючи Заявку на участь в Акції, Учасник підтверджує свою згоду з її умовами.

1.8. Для отримання акційної винагороди від Організатора Учаснику необхідно протягом 30 календарних днів з моменту подачі Заявки укласти новий договір строкового вкладу з тим банком, який Учасник вибрав при оформленні Заявки на участь. Оформлені до дати подання Заявки та пролонговані договору вкладу не підпадають під дію Акції. Договір вкладу повинен бути укладений на ПІБ, вказане в заявці на участь.

1.9. Після оформлення договору вкладу Учаснику потрібно підтвердити відкриття вкладу на сторінці http://minfin.com.ua/deposits/bonus/confirm/, вказавши: номер телефону; назву банку, в якому оформлений вклад; номер і дату договору вкладу; термін вкладу (в місяцях); суму і валюту за договором, реквізити поточного рахунку, відкритого в банку України, або картки ПриватБанку (відкритих на ім'я Учасника Акції), або номер мобільного телефону для отримання акційної винагороди. Договір вкладу повинен діяти не менше 30 (тридцяти) календарних днів.

1.10. Учасник може розмістити і підтвердити кілька вкладів у банку, на який оформив заявку, протягом періоду дії заявки (30 календарних днів) та отримати винагороду за кожен розміщений вклад.

1.11. В окремих випадках Організатор, для здійснення виплати акційної винагороди, має право додатково запросити у Учасника сканкопіі документів, що підтверджують розміщення вкладу та стан балансу на рахунку.

1.12. Забороняється одночасно брати участь в Акції на сайтах minfin.com.uafinance.uamulti.ua по одному і тому ж Договору вкладу.

Правила Акції

2.1. Виплата акційної винагороди від Організатора відбувається після надання Учасником Акції інформації про договір вкладу (див. п. 1.9, 1.11) та її перевірки.

2.2. Умови строкових вкладів, що беруть участь в Акції (тип, термін, сума, валюта і т.д.), а також розмір акційної винагороди, розміщені на сторінках банків-учасників, перелік яких наведено на сторінці Акції http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.

2.3. Якщо Учасник відкрив в період дії Акції більше одного депозиту в одному банку, пропозиції якого розміщені на сайті Акції (в тому числі на різні суми / валюти, на однакові суми, на різні типи депозитів), то акційна винагорода нараховується на всі вклади окремо (за вкладами в іноземній валюті в розрахунок береться гривневий еквівалент на дату розміщення).

Виплата акційної винагороди здійснюється в гривнях за кожен депозит, який бере участь в Акції.

2.4. Якщо за запитом Організатора Учасник не зможе підтвердити документально факт оформлення депозитного договору або Учасник Акції на момент підтвердження не мав відкритого вкладу в Банку-учаснику, або вклад був відкритий до фактичного подання заявки на участь в Акції або достроково закритий Учасником, або вклад був розміщений після закінчення терміну дії Заявки (30 календарних днів), або вклад діяв менше 30 календарних днів, а також Організатором виявлені порушення згідно п. 2.6. цих Правил, то акційна винагорода не виплачується Учаснику.

2.5. Кожен учасник Акції отримує від Організатора акційну винагороду, залежну від суми і типу депозиту. Розмір акційної винагороди для кожного депозиту вказується індивідуально для кожного з Банків-учасників на сторінці http://minfin.com.ua/deposits/bonus/ і виплачується одноразово від суми початкового розміщення коштів на депозиті.

2.6. При виявленні Організатором недостовірних (помилкових) даних, наданих Учасником акції, або декількох реєстрацій від одного Учасника з одним номером договору вкладу (включаючи реєстрації на сайтах партнерах Акції за одним договором вкладу) Організатор залишає за собою право виключити Учасника з участі в Акції.

2.7. Для участі в Акції Учаснику необхідно здійснити наступний алгоритм дій:

1. Оформіть заявку на участь в Акції на сторінці порталу;

2. Відкрийте депозит в обраному при оформленні заявки банку;

3. Підтвердіть на порталі розміщення вкладу за процедурою, яка вказана в п.1.9. даних правил Акції.

Від дати оформлення заявки на порталі до дати підтвердження розміщеного вкладу має пройти не більше, ніж 30 календарних днів.

Виплата акційної винагороди

3.1. Акційна винагорода перераховується Учаснику одним із способів на вибір.

3.1.1. При сумі винагороди до 50 грн включно - у вигляді поповнення мобільного телефону, або на картку ПриватБанку;

3.1.2. При сумі винагороди більше 50 грн - у вигляді поповнення мобільного телефону, або на картку ПриватБанку, або на поточний рахунок, відкритий у банку України.

3.2. Банківський рахунок / карта, які Учасник вказує для отримання акційного винагороди, повинні бути відкриті на ім'я Учасника Акції. Акційна винагороду на банківські рахунки / карти третіх осіб (в т.ч. і близьких родичів) не виплачується.

3.3. Акційна винагорода виплачується одноразово від суми початкового розміщення коштів за повні місяці вкладу. Виплата Акційної винагороди здійснюється протягом 32 календарних днів від дати підтвердження депозиту на порталі.

Інші умови

4.1. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує, що він є повнолітнім резидентом України, ознайомлений і згоден з усіма правилами проведення Акції та умовами участі в ній.

4.2. Учасник дозволяє Організатору використовувати свої персональні дані (ПІБ, ІПН, контактний номер мобільного телефону, контактний e-mail і номер банківського рахунку / карти, на який буде перераховуватися грошовий приз) для перерахування грошового призу.

4.3. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує право Організатора на передачу третім особам, в т.ч. банкам, добровільно наданої персональної інформації Учасника виключно в цілях виплати акційного винагороди.

4.4. При невиконанні Учасником умов, передбачених пунктами 1.8, 1.9, 1.11, 3.1 і 3.2 цих Правил, а саме: неподання повної інформації для здійснення виплати винагороди протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту подачі Заявки, акційна винагорода не виплачується.

4.5. Умови Акції не розповсюджуються на співробітників банку-учасника Акції, по вкладам, розміщених в цьому ж банку, а також на співробітників Організатора Акції по всіх банкам-учасникам.

4.6. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, а також результати проведення Акції будуть вважатися остаточними, і поширюватися на всіх Учасників акції.

4.7. Організатор не несе відповідальність за зобов'язаннями, вказаним у цих Правилах, у разі виникнення форс-мажорних обставин, визначених законодавством України

4.8. Організатор не несе відповідальності за здійснений вибір Учасником будь-якого банку і не відповідає за можливі ризики, пов'язані з розміщенням вкладу (-ів), в тому числі не є гарантом його (їх) повернення.

4.9. Організатор гарантує виплату акційного винагороди всім Учасникам, які виконали всі пункти даних Правил.

4.10. Дану Акцію проводить Організатор акції, а не банки (фінансові установи), які пропонують депозитні продукти. Ніякі положення будь-якого договору між Учасником акції і банком не мають ніякого впливу або відношення до Правил Акції.

4.11. Всі спірні питання, що стосуються цієї Акції, регулюються на основі переговорів і чинного законодавства України.

Правила акции

«Розыгрыш от ТОП Банков»

(Далее – Акция)

1.Общие положения: 

1.2.Организатор Акции или Организатор:  ООО «МИНФИНМЕДИА», ООО «ФИНЛАЙН», ООО «Файненс.ЮА».

1.3.Сайты партнеры Акции: minfin.com.uafinance.uamulti.ua.

1.4.Официальные страницы Акции (далее - Страницы Акции): http://minfin.com.ua/deposits/bonus/http://deposit.finance.ua/http://deposit.multi.ua/.

1.5. Страницы подтверждения открытия депозита (далее - Страницы подтверждения): http://minfin.com.ua/deposits/bonus/confirm/http://deposit.finance.ua/confirm/http://deposit.multi.ua/confirm/.

1.6.Участие в Акции бесплатно. Акция не является азартной игрой.

1.7.Запрещается одновременно принимать участие в Акции на сайтах minfin.com.uafinance.ua и multi.ua по одному и тому же Договору вклада.

1.8. Запрещается одновременно принимать участие в акции  “Розыгрыш от ТОП Банков” по Договору вклада, который участвует в акции “Бонус к депозитам”.

2. Территория и сроки проведения Акции:

2.1. Акция проводится на территории Украины (кроме АР Крым) в период с 15  ноября  2017 года по 31 января  2018 года включительно в соответствии с Правилами Акции.

2.2.  Период проведения Акции может быть изменен Организатором в одностороннем порядке по его решению самостоятельно либо в связи с существенным изменением обстоятельств, которые не могли быть предусмотрены Организатором. Информация об изменении периода Акции будет своевременно размещена на Страницах Акции.

3. Участники Акции:

 3.1. Участниками Акции являются физические лица резиденты или нерезиденты Украины, которые:

  • достигли совершеннолетия;

  • получили справку о присвоении идентификационного номера либо отметку в паспорте о праве осуществления платежей по серии и номеру паспорта; 

  • выполнили Условия Акции, предусмотренные данными Правилами;

  • при заполнении заявки на участие предоставили Организатору свои данные (ФИО, город, контактный номер мобильного телефона, контактный e-mail).

3.2. Не являются Участниками Акции и не имеют права принимать в ней участие представители Организатора, а также лица, которые не соответствуют Условиям либо не выполняют Условия Акции,  предусмотренные данными Правилами.

4. Условия Акции:

4.1. В данной Акции принимают участие депозитные вклады Банков, перечень которых размещен на странице : http://minfin.com.ua/deposits/bonus/ в разделе “Розыгрыш от ТОП банков”,  сроком от 3 (трех) месяцев и суммой от 5000 (пяти тысяч) грн. или 200 (двести) долларов/евро.

 

4.2. Для участия в данной Акции пользователю необходимо: 

4.2.1. Подать Заявку на участие на Странице Акции. Период действия Заявки 30 (тридцать) календарных дней.

4.2.2. В период действия Заявки разместить депозит в выбранном ранее  Банке и заполнить форму подтверждения открытия депозита на Странице подтверждения, указав номер и дату договора, срок вклада в месяцах, сумма и валюта по договору. Договор вклада (депозита) должен действовать не менее 30 (тридцати) календарных дней.

В Акции принимает участие все депозиты которые соответствуют условиям розыгрыша, размещенные и подтвержденные одним Участником согласно данным Правилам.

4.3. В Акции не принимают участие депозиты:

1. оформленные после окончания периода действия Акции;

2. оформленные до даты подачи Заявки в соответствующей форме на Странице Акции;

3. подтвержденные на Странице подтверждения до начала периода действия данной Акции;

4. не подтвержденные Участником Акции на Странице подтверждения в период действия данной Акции.

4.4. Организатор имеет право в одностороннем порядке изменять Условия Акции в течение периода ее действия. 

5. Призы Акции:

5.1. Призовой фонд Акции формируется на усмотрение Организатора и составляет 20000 (двадцать тысяч) гривен.

5.2. Количество Призов: Приз №1 – 10 000 (десять тысяч) гривен в количестве 1 (один); Приз №2 - 2000 (две тысячи) гривен в количестве 5 (пять).

5.3. Призовой фонд распределяется между Участниками Акции следующим образом:

первые 6 вкладчиков по результатам розыгрыша random.org получают денежные призы от Организатора:

1 место - Приз №1 - 10000 (десять тысяч) гривен

2 место - Приз №2 - 2000 (тысячи) гривен

3 место - Приз №2 - 2000 (тысячи) гривен

4 место - Приз №2 - 2000 (тысячи) гривен

5 место - Приз №2 - 2000 (тысячи) гривен

6 место - Приз №2 - 2000 (тысячи) гривен

5.4. Под Призом понимается перечисление денежной суммы в национальной валюте на текущий счет с использованием платежной карты за вычетом налогов согласно действующему законодательству Украины.

5.5. Организатор оставляет за собой право увеличить Призовой фонд, количество Призов или дополнительно включить другие Призы, не предусмотренные этими Правилами.

5.6. Ответственность Организатора относительно выдачи Призов ограничена исключительно вышеуказанным количеством Призов.

5.7. Налогообложение лиц, которые получили Приз, осуществляется согласно действующему законодательству Украины. Организатор выступает налоговым агентом при выплате Приза.

6. Условия определения Победителей Акции:

6.1. Определение Участников, которые получат право на Приз (далее – Победители), осуществляется согласно с этими Правилами и с соблюдением следующей процедуры:

6.1.1. Определение Победителей осуществляется с помощью сервиса https://www.random.org/ в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после окончания периода Акции;

6.1.2. Победители будут определены методом случайного компьютерного подбора с помощью сервиса https://www.random.org/ среди группы Участников Акции, разместивших и подтвердивших открытие депозита, а также выполнивших все условия данных Правил Акции;

6.1.3. определение Победителей, которые получили право на Приз Акции, осуществляется в офисе Организатора;

6.1.4. результаты определения Победителей будут размещены на Страницах Акции в течение 3 (трех) рабочих дней с момента проведения розыгрыша, также Победителям в день публикации результатов будет направлен запрос на адрес электронной почты, указанный в заявке на открытие депозита;

6.1.5. для получения Приза Победитель в течение 5 (пяти) календарных дней должен ответить на запрос Организатора (телефон для обратной связи +380 (044) 3924740), и предоставить Организатору скан-копию договора на открытие депозита, условия которого соответствуют условиям данной Акции, и реквизиты текущего счета с использованием платежной карты для зачисления Приза (в формате 2620XXXXXXXXXXXX или 2625XXXXXXXXXXXX, МФО банка, Код ЕГРПОУ (банка), Счет банка (транзитный) в формате 2924XXXXXXXXXXXX (по необходимости) , ФИО и ИНН Победителя).

6.2. Один Участник может стать Победителем Акции только один раз независимо от количества депозитов, оформленных в Банках, которые участвуют в Акции. При этом, в розыгрыше денежных Призов принимают участие все депозиты, оформленные в период проведения акции на условиях данных Правил.

7. Выплата Призов Победителям:

7.1.  Призы перечисляются Победителям на текущий счет с использованием платежной карты, указанный в ответе на запрос Организатора согласно п.6.1.5. данных Правил, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выполнения условий п.6.1.5. данных Правил.

7.2. Если Победитель Акции по каким-либо причинам, не зависящим от Организатора, не имеет возможности получить Приз (в том числе не указаны либо указаны некорректно данные, предусмотренные п.3.1. данных Правил, либо не выполнены условия п.6.1.5. данных Правил и т.д.), такой Участник не имеет права на получение Приза, компенсаций и других выплат от Организатора. В таком случае Победителем становится следующий за данным Участником Участник Акции в итоговом списке розыгрыша random.org.

8. Прочие условия:

8.1. В соответствии с требованиями статьи 634 Гражданского Кодекса Украины относительно договоров присоединения, а именно возможности заключения такого договора только путем присоединения одной стороны к предложенному договору, своим участием в Акции все Участники Акции соглашаются с условиями этих Правил и обязуется их выполнять.

8.2. Нарушение Участником этих Правил или отказ Участника от выполнения этих Правил автоматически лишает его права на получение Приза Акции.

8.3. Организатор не несет обязательств возмещения каких-либо затрат Участника, в том числе транспортных, телефонных, понесенные участником во время участия в Акции.

8.4. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что он является совершеннолетним резидентом или нерезидентом Украины, ознакомлен и согласен со всеми правилами проведения Акции и условиями участия в ней.

8.5. Участник разрешает Организатору использовать свои персональные данные (ФИО, паспортные данные, ИНН, контактный номер мобильного телефона, контактный e-mail и реквизиты текущего счета с использованием платежной карты) для перечисления денежного Приза.

8.6. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает право Организатора на передачу третьим лицам, в т.ч. банкам, добровольно предоставленной персональной информации Участника исключительно в целях выплаты Приза Акции.

8.7. При невыполнении Участником условий, предусмотренных данными Правилами, Приз не выплачивается.

 8.8. Условия Акции не распространяются на сотрудников Банков,перечень которых размещен на странице: http://minfin.com.ua/deposits/bonus/, а также на сотрудников Организатора Акции.

8.9. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты проведения Акции будут считаться окончательными, и распространяться на всех Участников Акции.

8.10. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Украины.

8.11. Организатор не несет ответственности за осуществленный Участником выбор банка и не отвечает за возможные риски, связанные с размещением вклада(-ов), в том числе не является гарантом его (их) возврата.

8.12. Организатор гарантирует выплату Приза Акции всем Победителям Акции, которые выполнили все пункты данных Правил.

8.13. Данную Акцию проводит Организатор акции, а не Банки, которые предлагают депозитные продукты. Никакие положения какого-либо договора между Участником акции и банком не имеют никакого влияния или отношения к Правилам Акции. 

8.14. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе переговоров и действующего законодательства Украины.

Победители Акции "Розыгрыш от ТОП Банков" :

Татьяна (Житомир) 38063137____ - 10 000 грн.
Любовь (Хмельницкий) 38098739____ - 2000 грн.
Татьяна (Мелитополь) 38097527____-2000грн.
Анатолий (Киев) 38097488____- 2000грн.
Сергей (Днепр) 38095513____-2000грн.
Дмитрий (Полтава) 38066556____-2000грн.
Победитель Розыгрыша   от ТОП Банков часть 2
Юлия (Киев) 38050964____-2000грн