okhrimenko
Александр Охрименко Александр Охрименко
Зарегистрирован:
16 февраля 2010

Последний раз был на сайте:
19 ноября 2017 в 20:49
Подписчики (1513):
80788355
Evgeny Taina
Питсбург, Канзас, Соединенные Штаты Америки
85843697
Zdorov'ya i dovgolittya
nic
nic
43215749
Nikola Kuchnir
60 лет, Гайсин
valval88
валерий крючков
Duna
Татьяна Балковая
Одесса
07366983
07366983
imperium60
imperium60
sikavika
Markо Marko
rafik2422
rafik2422
09604372
Сергій Пітік
45 лет
Roman7799
Roman7799
все подписчики
Александр Охрименко — Александр Охрименко  RSS блога
экономист
10 января 2011, 11:04

Как делают научные открытия в Украине

Вы говорите наука. Давайте я Вам покажу эту науку. Это только несколько выдержек с НАУЧНОЙ НОВЕЗНЫ, которая были изложена в  диссертациях украинских ученых. Другими словами, это те изобретения, за которые и были им присуждены ученые степени кандидатов и докторов экономических наук.

«вперше в якості бази для розширення складу акціонерів і збільшення статутного фонду банка запропонована дисконтна система обслуговування акціонерів; розроблена система, яка орієнтована на підвищення зацікавленості рядових акціонерів у придбанні акцій банку»;

       Мировая банковская практика строго-настрого запрещает, чтобы акционеры имели какие-либо  льготы от своего банка.  

«в якості нововведення в процесі роботи комерційного банку на ринку залучених ресурсів вперше запропонована концепція управління клієнтами банку власними ресурсами; розроблена система залучення вкладів фізичних осіб, яка базується на активізації позицій вкладників банку і моделюванні фінансових ситуацій»;

Противоречит  практике банковского дела. Если клиент будет управлять своим депозитным вкладом, то это уже будет не депозит и это уже будет не банк.  

«на основі уявлення банку, як відкритої складної динамічної системи і використання одного з основних принципів управління поліієрархічними системами – еквіфінальності, тобто можливості досягнення поставленої мети різноманітними шляхами, запропоновано метод ретроспективного стратегічного планування»;

Это цитата из докторской диссертации. Считается, что если ученый придумал новое словечко, то это большой вклад в науку.

«запропоновано метод компаративних січень, який дозволяє приймати найбільш раціональні рішення щодо управління залученням банківських ресурсів за рахунок аналізу різноманітних за інформативністю і ступенями агрегування січень процесів, які відображують динаміку активно-пасивних операцій банку»;

Я думаю, и сам автор этих слов, не сможет пояснить, что эта абракадабра значит.

«розроблено теоретико-методологічні підходи щодо збалансованого управління кредитними вкладеннями. На базі методів статистичної теорії прийняття рішень запропоновано алгоритм аналізу кредитних заявок на стандартизовані регулярні позики. З урахуванням пошуку компромісів оптимістично-песимістичного критерію розроблено метод оптимізації кількості потенційно небезпечних кредитів»;

Очень умно сказано «теоретико-методологические подходы», это типа и теория, и методика, и практика и все, все, все.  

«дістали подальший розвиток теоретичні розробки основ оподаткування, зокрема, уточнено зміст і визначення податку, податкової системи, упорядковані найбільш поширені принципи побудови податкової системи для їх використання у перехідних умовах, визначені деякі методологічні положення розвязання проблеми, що досліджується»;

Научная терминология это важно, но, сколько можно уточнять, что такое «налоги», «налоговая система»?

«розробленопринциповийнапрямокуреформуванніоподаткування, якийгрунтуєтьсянадосягненнівзаємозвязкуміжскладовими податковоїсистеми; доведенанеобхідністьвиділеннняокремихтипів податковихсистем(фіскальна, помірно-фіскальна, фіскально-стимулююча), вмежах якихдоцільноздійснення  податкових перетворень»; 

Теперь Вы поняли, какими должны быть пределы налоговых преобразований?

«обгрунтованаконцепціявзаємодіїуподатковихвідносинах міждержавоютаплатникамиподатківіна ційновійосновірозробленірекомендаціїповдосконаленнюдіяльностіподатковихорганівтаформуванню податковоїкультуривс успільстві».

Вот как раз налоговой культуры для полного счастья, нам и не хватало.

        «уточнено тлумачення категорії «валютного ринку» та «євроринку»;

      А Вы знаете, что такое «валютный рынок»? Да ничего Вы не знаете.

»визначено потенційну готовність українських банків до діяльності на валютному ринку України з урахуванням його теперішнього стану";

Явно неготовы были банки к работе на валютном рынке, пока не прочитали эту диссертацию

«оцінено роль комерційних банків у функціонуванні валютного ринку та розвитку міжнародної торгівлі;»

Интересно  и что эти банки, там на валютном рынке делают.  

«обгрунтовано необхідність використання нових фінансових інструментів для хеджування валютних ризиків»;

О том, что валютные риски надо хеджировать, никто из работающих на валютном рынке и не догадывался.

«аргументований зміст і доведена необхідність застосування в теоретичному аналізі й практиці понять, «стійкість банку по капіталу», «комерційна  стійкість»,   «функціональна  стійкість»,   «організаційна стійкість», «фінансова стійкість комерційного банку»,   визначені їх відмінності і фактори, що впливають на них»;

Какие умные и красивые словечки получились.

«уточнена класифікація учасників ринку цінних паперів за типами характеру економічної поведінки і за видами діяльності на ринку»;

Вот видите, теперь Вы точно знаете, какие есть виды и типы ценных бумаг.

«обгрунтувана доцільність комплексного підходу до процесів інвестування від макроекономічного аналізу інвестиційного клімату до вибору конкретних напрямків інвестування і формування портфелів цінних паперів»;

Вот это действительно открытие. До этого при анализе инвестиций никто и никогда не брал в расчет макропоказатели.

«розкрити сутнісно-теоретичні засади державного кредиту як іманентної складової державних фінансів»;

Очень красивые слова. А какие умные.

«розробити пропозиції щодо визначення оптимального розміру і структури внутрішнього державного боргу України». 

Явно наши  специалисты по формированию госдолга Украины эту диссертацию не читали.

«перевірка чинності гіпотез про залежність процентної ставки від темпів інфляції по групах країн із різним ступенем розвитку ринкових відносин»; 

Хорошо, что эту гипотезу проверяли на бумаге, а не на практике.

«встановлення наявності та характеру зв’язку між процентною ставкою і швидкістю обігу грошей, динамікою валютного курсу, структурою грошової маси в обігу»;

А Вы, наверное, об этом и не догадывались.

P.S. Проблема во многом, не авторов этих слов. Проблема в другом. Так уже сложилось, что наукой у нас считается научная схоластика, игра слов и словечек. Были попытки эту практику сломать и действительно начать делать научные открытия, а если и не открытия, то хотя бы по научному мыслить. Но все эти энтузиасты, так и не смогли защитить ни кандидатскую, а тем более докторскую диссертацию. Ибо у них «не наука, у них практика».

Просмотров: 2576, сегодня — 0
Следить за новыми комментариями

Комментарии (12)

+
+5
Rebel
Rebel
10 января 2011, 11:08
Київ
#
«НАУЧНОЙ НОВЕЗНЫ» — в даному випадку помилка дуже по темі :)
+
+7
Baco
Baco
10 января 2011, 11:28
Bacо, Киев
#
Уверяю Вас, этой статьей вы лишь немного приподняли крышечку унитаза, который находится на остановке по маршруту следования туристического автобуса из Хургады к пирамидам Гиза, построенными великими фараонами при помощи инопланетян.
+
+52
Lukas
Lukas
10 января 2011, 11:33
#
В том то и дело, что у нас наука, это тоже коррупционная статья.Есть практикующий врач, проработавший, как минимум 15 лет и знающий как быстро и эффективно помочь больному.И есть профессор, доктор мед.наук, который, чтобы им стать отвез очень много «бумаги» в столицу, но при этом он естественно понятия не имеет с какой стороны подойти к больному.И что получается консультация этого профессора стоит для больного дороже, чем у нашего практикующего врача и последствия лечения у профессора тоже очень плачевны. При этом он профессор и он указывает врачу, как лечить больного.Наш врач с такими методами, конечно же не согласен и подает на увольнение.А к профессору продолжают идти пациенты-он же профессор, он же много, что знает.Парадокс в том, что у нас руки это одно, а голова это другое.Каждая часть живет своей отдельной жизнью.При этом голова, которая без рук обойтись не может благополучно живет, а руки, которые знают, что делать без разрешения головы жить не могут.Выгодно в нашей стране быть трутнем, не правда ли?
+
+12
Senya
Senya
10 января 2011, 13:09
Днепр
#
Губит людей ВОДА
+
+9
drserg
drserg
10 января 2011, 15:10
#
Крайне тяжело осилить даже эти выдержки. Каково же тем, кто должен читать весь этот «титанический» труд. Ведь их все-таки кто-то должен читать?
+
+4
Александр  Охрименко
Александр Охрименко
10 января 2011, 15:34
Киев
#
И даже не один человек. А теперь представте, что все это включить в учебники для струдентов. Чтобы были умными
+
0
drserg
drserg
10 января 2011, 15:36
#
:(
+
+18
Senya
Senya
10 января 2011, 15:46
Днепр
#
Умный преподаватель, как и умный студент, знают чего надо читать, а чего достаточно пролистать :)
+
+5
lweno4ek
lweno4ek
11 января 2011, 10:47
Kattowitz, Schlesien
#
А умные мужи в ВАК знают, кому присуждать проффесорские степени.
+
0
Александр  Охрименко
Александр Охрименко
11 января 2011, 10:58
Киев
#
А кому не присуждать
+
+3
Baco
Baco
11 января 2011, 11:33
Bacо, Киев
#
Конечно знают.

$25 — кндидат
$35 — доктор

Хош написать сам? дели на 2, только одно условие работа должна пройти проверку на плагиат.
+
+1
Pocomaxa
Pocomaxa
11 января 2011, 11:12
Роман, Паттайя, Тайланд
#
Во главе Украины стоит проФФесор, который вам такую науку может рассказать, которой в учебниках не пишут; но и Нобелевскую премию за это не дадут… :)

П.С.: есть кандидаты и доктора, профессора и доценты; но есть мастера и «золотые руки» — одни из них наилучшие теоретики, а вторые — практиканты; Не нужно их смешивать, ибо одни не смогут жить без других (для кого тогда писать, а вторые не смогут озариться новой идеей без первых…
Кто-то любит бумажки и корочки, а кто-то опыт и осознание; НО когда берут на работу, чаще рассматривают бумажки и с опаской воспринимают опыт :)

Встречают по одёжке, провожают по… (дорожке) ;)

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться