lytgh
lytgh
Зарегистрирован:
21 марта 2014

Последний раз был на сайте:
27 марта 2014 в 19:31
Подписчики (1):
whydah
whydah
lytgh  RSS блога
21 марта 2014, 5:23

Депозитные вклады отказываются выдавать в срок

У меня депозит в банке Финансы и Кредит. Срок договора заканчивается на следующей неделе, т.е. в марте 2014 г. Я зашла в отделение банка, чтобы подтвердить, что буду забирать вклад в срок, указанный в договоре. Но! Мне отказались выдать сумму вклада полностью, ссылаясь на распоряжение Национального Банка и предложили приходить за деньгами на протяжении нескольких дней.

Такое предложение для меня неприемлемо. Распоряжения Национального Банка на его сайте я не нашла. Юридическое обоснование таких действий также отсутствует. Подскажите, где я могу ознакомиться с распоряжением Национального Банка по ограничению сумм выдачи вкладов по их завершению.

Просмотров: 8115, сегодня — 0
Следить за новыми комментариями

Комментарии (43)

+
0
Shara
Shara
21 марта 2014, 14:07
Пересичный
#
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А 27 лютого 2014 року м. Київ № 104

Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
27 лютого 2014 року м. Київ № 104
Про внесення змін до постанови
Правління Національного банку України від 06 лютого 2014 року № 49
Керуючись статтею 99 Конституції України, статтями 6, 7, 15, 55 та розділами IV, V, VIII Закону України «Про Національний банк України», статтями 66, 67 та главою 11 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статтями 4, 6 та 11 Декрету Кабінету Міністрів України від
19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», статтями 8 та 9 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Правління Національного банку України постановляє:
1. Внести до постанови Правління Національного банку України від 06 лютого 2014 року № 49 «Про заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій» такі зміни:
1) у пункті 4:
підпункт 1 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 2 – 5 уважати відповідно підпунктами 1 – 4;
у підпункті 1:
абзац другий доповнити новим реченням такого змісту: «Зазначена заборона поширюється на випадки дострокового виконання резидентом-позичальником зобов’язань як за основною сумою кредиту/позики, так і за іншими платежами, установленими договором кредитування (позики, фінансової допомоги)»;
доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:
«Резиденти мають право проводити зазначені в цьому підпункті операції виключно за рахунок власних (не куплених, не залучених у формі кредиту, позики) коштів в іноземній валюті»;
у підпункті 3 цифру «3» замінити цифрою «2»;
у підпункті 4:
доповнити підпункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:
«Уповноважений банк перераховує на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2900 «Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку» (далі – рахунок 2900) такий обсяг коштів у гривнях, що достатній для здійснення операцій з купівлі зазначеного в заяві обсягу іноземної валюти, перерахованого за курсом гривні до іноземної валюти в день зарахування коштів у гривнях на рахунок 2900, але не нижче, ніж офіційний курс гривні до іноземної валюти, установлений Національним банком України на цей день. У разі зміни курсу іноземної валюти в день здійснення операції з купівлі іноземної валюти уповноваженим банкам дозволяється додатково зараховувати кошти в гривнях на рахунок 2900 у сумі, що не вистачає для виконання заявки клієнта на купівлю іноземної валюти».
У зв’язку з цим абзац другий уважати абзацом третім;
доповнити підпункт двома новими абзацами такого змісту:
“Уповноважений банк має забезпечити неухильне дотримання вимог цього підпункту. У зв’язку з цим банки мають відмовляти клієнтам у кредитуванні (авансуванні) в іноземній валюті, якщо такі кошти залучаються для оплати зобов’язань клієнта в іноземній валюті з метою уникнення виконання вимоги цього підпункту.
Вимоги цього підпункту не поширюються на операції з купівлі іноземної валюти з метою сплати процентів за кредитними договорами в іноземній валюті”;
доповнити пункт п’ятьма новими підпунктами такого змісту:
“5) установити, що на період дії цієї постанови уповноважені банки здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти за гривні на міжбанківському валютному ринку України виключно на умовах «тод», «том» або «спот». Операції без поставки валют забороняються;
6) Національний банк України має право обмежити роботу уповноваженого банку в Системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України (далі – Система підтвердження угод) у разі виявлення в його діяльності операцій, що призводять до дестабілізації міжбанківського валютного ринку України, у тому числі:
здійснення уповноваженим банком операцій з торгівлі іноземною валютою, які дають змогу маніпулювати обсягом торгівлі або курсом іноземної валюти та спричиняють суттєве його відхилення від рівня, що мав би сформуватися без такої діяльності;
неодноразового невиконання уповноваженим банком зобов’язань за угодами з купівлі-продажу іноземної валюти, укладеними протягом дня, якщо укладення зазначених угод спричинило суттєве відхилення курсу іноземної валюти від рівня, що мав би сформуватися без таких угод.
Рішення щодо обмеження роботи банків у Системі підтвердження угод від одного дня до одного місяця приймає Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків;
7) уповноважені банки мають право достроково повертати вклади, залучені в iноземній валюті за всіма типами договорів, у національній валюті за курсом купівлі іноземної валюти уповноваженого банку на день проведення операції;
8) уповноважені банки зобов’язані проводити роз’яснювальну роботу зі своїми клієнтами з метою недопущення дострокового зняття коштів, а також активно проводити стимулюючу роботу із залучення готівки на депозити та пролонгації депозитних договорів;
9) уповноважені банки зобов’язані обмежити видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати банків у межах до 15 000 (п’ятнадцяти тисяч) гривень на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України та не допускати обмежень щодо переказу коштів в іноземній валюті, що належать клієнтам, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України”;
2) пункт 5 доповнити словами та цифрами «крім підпунктів 7 – 9 пункту 4, які втрачають чинність 28 березня 2014 року».
2. Постанова набирає чинності з 28 лютого 2014 року та діє до прийняття Національним банком України окремого рішення.
Голова С. І. Кубів
+
0
lytgh
lytgh
21 марта 2014, 16:17
#
Простите, непонятно. п.9. Если действие договора уже закончено, то каким образом деньги удерживаются в банке? Я пожилой человек, и получать принадлежащие мне деньги на протяжении нескольких недель для меня затруднительно. Я не расторгаю договор с банком и хочу чтобы банк выполнил свои обязательства по выдаче вклада в полном объёме.
Я рядовой клиент банка. Зачем же приводить в ответе постановление банка? Просто поясните, каким образом я могу получить свои деньги.
+
0
Shara
Shara
21 марта 2014, 16:27
Пересичный
#
Если Вы хотите, забрать именно наличную валюту, то единственный на данный момент вариант забирать эквивалент 15000 грн\день (Это при условии, что банк который Вас обслуживает не имеет проблем с валютным кэшом, иначе это может затянутся на неопределенное время).
Есть возможность забрать весь вклад в гривне, продав валюту банку по цене покупки, но они специально занижены, поэтому я думаю Вас это не устроит.
Скорее всего документ будет в ближайщее пересмотрен, но не факт что в более выгодную для Вас сторону.
+
0
Donkey
Donkey
21 марта 2014, 15:30
#
+
+14
Alex1980
Alex1980
21 марта 2014, 23:24
#
Грубо по 1,5 тыс дол в день. Если есть доллар в кассе. 90% банков испытывают его дефицит периодически в последнее время. Исключение составляют старые банки которые до 2008-го выдавали много ипотечных кредитов в долларах и их плательщики несут долларовые платежи. Хотя Аваль сейчас — просит заемщиков покупать бакс на стороне. Исключение Сиб. Там бакс есть. Но там маленькие проценты по депозитам — поэтому там особо вкладов не много и не интересно таким как Вы. Мой Вам совет получайте частями, хотя Финансы и Кредит будет жить и после кризиса, я думаю — собственник у него живучий. А деньги под подушкой держать будете недолго — по родственникам растечется и забудете. А ежемесячные проценты останутся в прошлом… Так что не паникуйте и примите правильное решение.
+
+3
KerchSveta
KerchSveta
22 марта 2014, 6:27
#
А как не паниковать, если и гривну не отдают, ни проценты, ни депозит, причем письменный отказ также НЕ ДАЮТ
+
+8
eld2014
eld2014
22 марта 2014, 20:59
#
В Крыму? Так это же форс мажор?
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
25 марта 2014, 20:42
Qwerty, Ольгино
#
А на имя господина Аксенова или Константинова не пробовали написать…

Голосовали за присоединение к РФ — получите форс-мажор.
+
0
KerchSveta
KerchSveta
25 марта 2014, 23:29
#
Злорадствовать, батенька, не имеет смысла…
+
0
Gala1
Gala1
10 апреля 2014, 14:20
#
А никто и не злорадствует. Просто некоторым правда теперь глаза колет…
+
+10
Viktoriya65
Viktoriya65
9 апреля 2014, 17:15
#
За Киев не волнуйтесь, нам могут не нравиться те или другие партии, правители, но быть перебежчиками, предателями, изменниками Нашей страны- это не про нас. Честь, гордость, чувство собственного достоинства и патриотизм- это то на чем замешана наша кровь
+
0
Andrey M
Andrey M
13 апреля 2014, 13:55
Киев
#
+100500
+
0
eld2014
eld2014
22 марта 2014, 20:58
#
+10000000000000000000000
+
+1
lytgh
lytgh
23 марта 2014, 17:53
#
Депозиты в валюте предлагают забирать по частям в Днепропетровске
+
0
OLdPlane
OLdPlane
24 марта 2014, 7:10
Юрий, Днепропетровск
#
Постанова НБУ 49 с изменениями и дополнениями находится здесь — minfin.com.ua/blogs/OLdPlane/46330/
Пункт про 15000 грн. действует до 28 марта.
Что будет дальше одному Кубиву известно.
+
0
Viktoriya65
Viktoriya65
9 апреля 2014, 17:16
#
Сегодня финансовая инициатива дает по 5000 гр и так можно забрать за два месяца закончившийся депозит
+
0
Alex1980
Alex1980
24 марта 2014, 23:15
#
Продлит или вообще мораторий наложит на досрочное. Пока все не устаканится. Этот банк такое уже когда-то переживал — чуть до администрации не дошло..., но жив пока, и жив пока Вы и такие как Вы ему доверяют.
+
0
aaronbuni
aaronbuni
25 марта 2014, 14:07
#
Есть ли возможность повлиять на банк написав заявления в нацбанк или прокуратуру?
+
0
OLdPlane
OLdPlane
25 марта 2014, 19:50
Юрий, Днепропетровск
#
Для начала штудируйте существующую нормативную базу. Когда поймете в каком правовом поле находитесь, тогда и решение сможете принять адекватное. Не хотите штудировать — идите к адвокату.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 марта 2014, 20:34
Qwerty, Ольгино
#
В НБУ желательно писать телегу с требованием признать банк неплатежеспособным — основание отказ в выплате тела депозита…
В ФГВФЛ можно написать телегу с требованием ввести в банк ВА для выплаты Вашего депозита — основание отказ в выплате тела депозита…

И научитесь пользоваться диктофоном для протоколирования общения с представителями банка.
И не забывайте просить письменный ответ на Ваши обращения в установленные законом сроки…
+
0
lytgh
lytgh
25 марта 2014, 16:46
#
Написать заявления можно. Вы получите ответ на них в течении месяца (или не получите, что вполне вероятно). За месяц, как говорится, много воды утечёт. Идти в суд? Опять время, а решение может быть любым.
+
0
lytgh
lytgh
26 марта 2014, 2:15
#
Уважаемый OLdPlane!
Спасибо за совет. К сожалению, я 2 года общалась с одним из банков, пытаясь найти поддержку именно в правовом поле, обращаясь в службу безопасности самого банка, по наивности считая, что столкнулась с махинациями конкретных сотрудников банка, обращалась в прокуратуру, ОБЭП и комитет защиты прав потребителей. От моих обращений просто отписывались, хотя действия банка по своим признакам попадали под такие статьи УК Украины как мошенничество, вымогательство и шантаж. Адвокаты наши готовы писать заявления в суд (в настоящий момент ситуация такова, что можно требовать материальной компенсации морального вреда, для этого есть необходимые документы). Но! Сами адвокаты в успех не верят, а ввязываться ещё и в судебный процесс сил нет.
+
0
lytgh
lytgh
26 марта 2014, 2:17
#
За Аксёнова голосовать не пришлось. Я живу в Днепропетровске.
+
0
lytgh
lytgh
26 марта 2014, 2:20
#
К сожалению, не злорадствую, а делюсь опытом общения с банком с привлечением правоохранительных структур.
+
0
viajador
viajador
26 марта 2014, 5:50
#
Я фигею.
О банке Финансы и Кредит уже полгода стабильная отрицательная информация.
УКАЖИТЕ в заголовке название банка, а не распускайте панику!!!
+
0
dreamsunny
dreamsunny
27 марта 2014, 16:54
#
Уважаемый Lytgh! напишите пожалуйста, как у Вас обстоят дела с возвратом депозита.
+
0
Viktoriya65
Viktoriya65
9 апреля 2014, 17:20
#
Отдали 2 раза по 5000 гр, осталось 120 000гр
+
0
arutyunova91
arutyunova91
31 марта 2014, 13:45
#
Если у Вас сумма вложений 50-100 тыс, то нужно обращаться в Фонд гарантирования вкладов. Если более 200 тыс, как практика показывает, в судебном порядке.

По вопросам звоните 390 20 01
+
0
OLdPlane
OLdPlane
31 марта 2014, 13:51
Юрий, Днепропетровск
#
В Фонд гарантирования вкладов можно будет обращаться, когда введут временную администрацию. До этого фонд не при делах — есть банк и гражданские отношения с ним вкладчика. Поэтому если жаловаться — то в НБУ, если есть желание судиться — в суд.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 апреля 2014, 22:06
Qwerty, Ольгино
#
ФГВФЛ имеет право сам вводить в банки ВА — поэтому к нему тоже есть смысл обращаться…
+
0
OLdPlane
OLdPlane
2 апреля 2014, 22:57
Юрий, Днепропетровск
#
Тимчасова адміністрація — процедура виведення банку з ринку, що запроваджується Фондом стосовно неплатоспроможного банку
неплатоспроможний банк — банк, щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних

Это из определений закона про ФГВФЛ. Как я понимаю сначала НБУ принимает решение что банк Х неплатежеспособный и после этого вводится временная администрация.

Стаття 34. Запровадження тимчасової адміністрації
1. Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації в банку на наступний робочий день після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Или не так?
+
0
Елена Сеничкина
Елена Сеничкина
9 апреля 2014, 8:08
Севастополь
#
Прошу ответить, как развиваются у Вас дела с возвратом депозита.Мне банк Финансы и кредит тоже не отдает депозит в валюте.Срок выплаты депозита наступил 4 апреля 2014.
+
0
Viktoriya65
Viktoriya65
9 апреля 2014, 17:26
#
Закончился депозит 08.04.14г на 130000гр. Деньги отдают по 5000 гр в день, так будет больше чем месяц, если посчитать что в выходные не отдают. За месяц теряется до 3000 гр в %, да и еще не знаешь чем это закончится, каждый день выдачи может стать последним. Есть в этом банке еще один депозит, надо разрывать досрочно, пахнет жареным, даже паленым
+
0
dreamsunny
dreamsunny
9 апреля 2014, 17:28
#
Уточните пожалуйста в каком отделении и в каком города такое происходит? парень писал что забирал по 20000 в кассе + 10000 в банкомате
+
0
Viktoriya65
Viktoriya65
10 апреля 2014, 15:23
#
Вчера я писала что Фінансова Ініціатива отдала по 5000 гр два дня подряд, сегодня уже лимит 3000 гр( это на депозит гривневый что закончился 8.04) теперь, если ничего не изменится, то остальные 117 000 гр, отняв выходные, надо снимать 39 раз, это два месяца. И процентов потеряется до 7 000 гр. Город Луцк, но это по всем отделениям банка
+
0
Gala1
Gala1
10 апреля 2014, 14:26
#
Да тут разные парни пишут как все отлично и замечательно. Вот только депозитов у них нет. А те у кого есть, либо с трудом частями забирают либо вообще забрать не могут. Сегодня отдали пару тысяч в Платинум Банке, а завтра неизвестно чего будет. Говорят, что проблемы с наличкой! И ув. Viktoriya65 права, на таких выдачах одни потери и нервы!!!
+
0
Viktoriya65
Viktoriya65
10 апреля 2014, 15:25
#
Банкиры знают что делают, только моими 1300000гр безпроцентно попользуются, а сколько нас таких???? Вобщем,,, кому война, а кому и мать родна"- уроды
+
0
Viktoriya65
Viktoriya65
10 апреля 2014, 15:26
#
Извените за ошибку, 130000гр
+
0
dreamsunny
dreamsunny
10 апреля 2014, 15:43
#
Viktoriya65,
еще вопрос Вы пробовали перевести деньги в другой банк и там снять???? потери будут но не большие.
+
0
dreamsunny
dreamsunny
12 апреля 2014, 14:10
#
Читаем все!!!
похоже нас ждет кипрский сценарий- вместо депозитов акции банков… и это вполне серьезно…
похоже у кого на депо больше 200 тыс грн. попали…

gazeta.zn.ua/finances/proschet-komendanta-_.html
+
0
Gala1
Gala1
13 апреля 2014, 18:11
#
«Юристы рекомендуют подавать письменную жалобу в банк, сославшись на действующее законодательство: постановление НБУ №172, по утверждению юристов, противоречит статье 1058 Гражданского кодекса (в ней говорится об обязанности банка выплатить вкладчику такую же сумму, как он и вложил, и проценты по ней).» delo.ua/finance/vkladchiki-trebujut-vozvrata-depozitov-vopreki-resheniju-nbu-233064/
+
0
Dmytro2003
Dmytro2003
16 апреля 2014, 19:19
#
Здравствуйте. Подскажите, какие банки не испытывают проблем с наличным долларом? Где без проблем с долларового счета можно снимать 1000-1200 долл в день? Какая ситуация в Укрсиббанке, Альфе, Авале? Буду благодарен за любую информацию.
+
0
pravda11
pravda11
20 апреля 2014, 21:12
Владислав, Харцызск
#
Сбербанк России, выдает пока без проблем в любой валюте, до 15000гр. по курсу НБУ.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться