jaglex
Александр Cлободян Блог Александра Слободяна
Зарегистрирован:
18 октября 2011

Последний раз был на сайте:
26 марта 2017 в 11:51
Подписчики (19):
AndreyM
Andrey M
38 лет, Киев
baraibal21
baraibal21
Kiruha
Kiruha
Lemon75
Lemon75
42 года, Киев
pointOFview
pointOFview
sorochan
sorochan
sancho
sancho
киев
Shevchuk
Pavlo Shevchuk
42 года, Київ
stasymoos
stasymoos
mybank
mybank
AllaNovickaya
Алла Новицкая
34 года, Киев
PSheva
Петр Шевченко
Киев
все подписчики
Александр Cлободян — Блог Александра Слободяна  RSS блога
Директор юридической консалтинговой компании «САЛЕКС»
18 октября 2011, 9:35

Венчурний ІСІ — феномен вітчизняного спільного інвестування чи правова фікція?

Прийняття Закону України « Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» N2299-III від 15.03.01. виявилось важливим кроком на шляху розвитку вітчизняної індустрії спільного інвестування. Воно наблизило українське законодавства до стандартів цивілізованих країн. Однією з новел Закону стало впровадження венчурних ІСІ. Так, відповідно до ст.4 вищевказаного Закону недиверсифікований ІСІ закритого типу, який здійснює виключно приватне (закрите) розміщення цінних паперів ІСІ серед юридичних осіб та фізичних осіб, є венчурним фондом.

Як зазначається на сайті УАЇБ: «Ідея поєднати можливість управління… юніт-трастами (у нас – ПІФ) з управлінням венчурним фондами народилась під час підготовки закону до другого читання і виявилась плідною, оскільки відповідала специфічній задачі оптимізації фінансових потоків, легалізації та ефективному використанню вивезених за кордон коштів за рахунок створення відповідного податкового середовища».

Натомість, за визначеннням EVCA, венчурний капітал є пайовим капіталом, що надається професійними компаніями, котрі інвестують та спільно керують стартовими, що розвиваються або приватними компаніями, які трансформують та демонструють потенціал для помітного зростання. В світі існує чимало визначень венчурного інвестування, більшість з яких відображають його головне завдання – сприяння розвитку підприємництва в обмін на частку в бізнесі або інші правові гарантії.

Відповідно до ст.45 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.93. N3792-XII одним із способів управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав є управління ними через організацію колективного управління, які створюються суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав та мають статус юридичної особи згідно із законом. Такі організації діють на основі статутів, і в межах повноважень, одержаних від суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав. Однак організації колективного управління не мають права займатися комерційною діяльністю чи використовувати будь-яким способом об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, доручених їм для управління. Вказане обмеження додає актуальності поширенню діяльності ІСІ на сферу інтелектуальної власності.

Позитивним кроком на шляху розвитку сфери спільного інвестування стало прийняття змін до Закону України «Про ІСІ», які дозволили фізичним особам бути учасниками венчурних ІСІ. Щоправда, фізична особа може бути учасником венчурного фонду виключно за умови придбання цінних паперів такого фонду на суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат. (ч.17 ст.4). В даному випадку участь в ІСІ ставиться в залежність від суми придбаних особою цінних паперів. Разом з тим розроблена вітчизняним законодавцем модель венчурного ІСІ, незважаючи на сприятливий податковий режим і обмежену відповідальність учасників КУА, ця реєстрація тов, в цілому неефективна для цілей інноваційного інвестування в силу наступних причин:

— «зарегульованість» діяльності КУА та ІСІ (звітність, фінансовий моніторинг, ліцензійні умови). Так, КУА подає до Комісії місячну, квартальну та річну інформацію у встановлені законодавством терміни, відображає зміни в діяльності на виконання ліценційних умов з управління активами інституційних інвесторів;

— громіздка структура суб’єктів управління ІСІ (зберігач, незалежний оцінювач майна, торговці цінними паперами, депозитарій тощо). У зв’язку із специфікою своєї діяльності ввказані субєкти, зазвичай, не спеціалізуються на інноваційній сфері. Крім того, участь великої кількості осіб в інвестуванні вимагає посилення режиму комерційної таємниці, пов’язаної з об’єктами інвестування;

— порівняно високі затрати на управління ІСІ. Зокрема, витрати (крім винагороди і премії КУА, податків, інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року. Розмір винагороди КУА венчурного фонду, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ не може перевищувати 10 відсотків середньорічної вартості чистих активів протягом фінансового року. Розмір винагороди КУА венчурного фонду, розрахованої у співвідношенні до приросту вартості чистих активів, не може перевищувати 15 відсотків цього приросту за результатами діяльності за звітний рік;

— відсутність чітких і прозорих механізмів контролю за діяльністю КУА з боку учасників (акціонерів) ІСІ. Наприклад, створення наглядової ради ПІФ, можливість розпорядження банківськими та рахунками в цінних паперах ПІФ для венчурних інвесторів не може вважатись достатнім рівнем контролю.

— порівняно високий«поріг входження». Зокрема, мінімальний розмір активів ІСІ має становити 1250 мінімальних заробітних плат. Зрозуміло, що для великих інвесторів ця сума є незначною. Світовий досвід венчурного інвестування свідчить, що чимала частина інноваційних проектів реалізовувалась малими компаніями з незначним капіталом. Невеликі компанії є чи не головним об’єктом венчурного інвестування. Саме завдяки їм були створені мікропроцесор, персональний комп’ютер тощо. Яскравий приклад тому компанія Facebook;

— недосконалість існуючої методики оцінки активів ІСІ. Законодавство, що регламентує особливості розрахунку вартості чистих активів ІСІ взагалі не згадує про об’єкти інтелектуальної власності. Натомість тут повинна бути розроблена особлива модель оцінки об’єктів інтелектуальної власності. Неможливо не погодитися з тим, що цінність вкладень венчурного фонду визначається «майбутніми очікуваннями того прибутку, який фонд отримає «на виході». Тому для даного фонду потрібні особливі методи оцінки активів.

— незначний період первинного розміщення цінних паперів до досягнення ІСІ нормативу діяльності, адже для повного закриття венчурного фонду потрібно зібрати необхідні кошти. Лише після цього відбувається робота з пошуку і входження в інвестовану компанію.

Найприваблив iшими сферами венчурного iнвестування в Укрaїні є будiвництво, переробка сiльгосппродукцiї, харчова промисловiсть, роздрiбна торгiвля, в той час, як у країнах ЄС iв США — це iнвестицiї в iнновацiї. Венчурнфонди в Укpaїнiвикористовуються для оптимiзацiї управлsння активами фiнансово-промислових холдингiв та зниження податкового навантаження, тодiяк венчурне iнвестування (або iнвестування ризикового капiталу) у світі залишається одним iз найважливiших джерел капiталу для компанiй, швидкий piст та розвиток яких постiйно потребує додаткових зовнiшнiх iнвестицiй (як правило, це пiдприємства малого та середнього бiзнесу).

Незалежно від галузі економіки переважна більшість вітчизняних венчурних ІСІ виконує дві стратегічні функції: збереження активів та оптимізацію оподаткування. Первинно ІСІ – «зберігач активів» консолідує різноманітні активи у своєму складі. Згодом відбувається процес реструктуризації активів з метою оптимізації управлінської структури. В свою чергу діяльність «ІСІ–оптимізаторів оподаткування» обумовлена сприятливим режимом оподаткування операцій зі спільного інвестування.

Таким чином, вітчизняні венчурні ІСІ в класичному розумінні цього слова далекі від таких, оскільки виступають переважно механізмом оптимізації оподаткування. У зв’язку з цим актуальним є створення якісно нової моделі венчурного ІСІ, що дозволить Україні вирішити проблеми соціально-економічного розвитку, «підняти» вітчизняну науку, залучити інвестиції. Законодавчим підгрунтям для цього має стати чинне законодавство за умови внесення до нього концептуально нових змін. Певні зміни запропоновано в новій редакції Закону України «Про ІСІ», але це буде предметом окремої статті. До того часу в силу різних причин переважна більшість інноваційних проектів в Україні буде продовжувати здійснюватись за допомогою венчурних фондів в іноземних юрисдикціях. Так, на думку експертів, найбільш підходящою для реєстрації венчурного фонду формою є англо-американська Limited Partnership (LP, обмежене партнерство, командитне товариство) або еквівалента їй форма в інших юрисдикціях, в тому числі в континентальній Європі. Одна з основних причин реєстрації за кордоном значної кількості фондів прямих і венчурних інвестицій — наявність вже готової та добре відпрацьованої юридичної конструкції, типу LP. Інша причина полягає в уникненні подвійного оподаткування доходів від діяльності венчурного фонду. Разом з тим, наприклад, законодавство Франції, Великобританії та інших країн досить розвинене для створення власних венчурних компаній.

А нам «слабо»?

Перепечатка данного материала разрешена исключительно со ссылкой на сайт Юридической консалтинговой компании «САЛЕКС» salex-lcc.com.ua/index.php/features-4/menu-types-2/dovidka-korupcia

Просмотров: 4628, сегодня — 1
Следить за новыми комментариями

Комментарии (33)

+
+1
Сергей Ждан
Сергей Ждан
18 октября 2011, 12:35
Днепропетровск
#
Классная идея — венчур. Юридически бы только его выстроить.
+
+3
Александр Cлободян
Александр Cлободян
18 октября 2011, 12:47
Київ
#
Тут проблема складніша -ніхто не хоче платити за роботу спеціалістів, які пишуть нормативку. Явно читали нову редакцію Закону «Про ІСІ», ніякого креативу, робоча група відсікала інтересні ідеї, бо під них комісія не зможе потім нормативку написати (по -суті, писати нема кому). Коли говорять -всі грамотні, а написати не можуть. Ринок для комісії пише план заході по пенсійній реформі (був одним із тих, хто писав). Я вже кілька юридичних висновків по положенням Комісії писав «за просто так». Як говорив персонаж пісні Ю.Шевчука: «Я умереть за нашу родину несчастную готов. Но, к сожалению, дома есть семья и дети». Якісна нормативка грошей коштує.
+
+3
legion
legion
18 октября 2011, 16:03
#
Не понимаю в чем проблема с венчурным финансированием??? то что оно дает больше свобод чем хотелось бы и большинство используют его не для «рискового» финансирования, а для ухода от налогов?
Так никто же не запрещает вкладывать деньги венчура в «инновации»!!! по венчуру вообще запретов практически нет (разве что иностранные ЦБ, купить которые практически не возможно...)
отчетность венчура и куа — мизер. документации по ПиФу — мизер (при желании через 2 мес. можно зарегистрировать ПЭ)
нормативки много — это да, особенно КИФы (смесь бульдога с носорогом) и конечно хотелось бы свести это к 1му закону и паре положений… но такие уж мы бюрократы...
+
+3
Евгений Исаев
Евгений Исаев
18 октября 2011, 16:28
Киев
#
По венчурам таки да — за что готовы платить (в нашем случае за обнал а не за инвестиции) на то венчура и работают. Вот отменять у нас НДС, введут налог с оборота 3-5% и налог на прибыль 10% с совокупной социальной нагрузкой по выплате ЗП не выше 30% (подоходник 10% остальное пенсионка), вот тогда у нас венчуура начнут не обналом, а инвестициями заниматься. Причем все на том же нормативном поле, оно в целом нормальное.
А что касается оплаты услуг разработчиков, то лично знаком со специалистами, которым за разработку нормативки (не лоббистской, настоящей) очень неплохо платят. Тут опять таки вопрос ценности, если продукт ценен, то за него обязательно заплатят. Если у разработчика нет силы отказаться от бесплатной генерации хорошего продукта — это проблемы только разработчика, надо иметь силы сказать нет, пусть и с временными потерями в финансах. Если разработчик делает очередную туфту — так за что ему платить?
+
+6
Александр Cлободян
Александр Cлободян
19 октября 2011, 9:41
Київ
#
Причем все на том же нормативном поле, оно в целом нормальное.

Раньше сам думав, що нормальне, поки в процесі роботи над кандидатською не проаналізував законодавство країн ЄС. Далеко не треба йти. Візьміть російське фондове законодавство.
Не в курсі, з якими розробниками Ви знайомі. Але МММ уже набрала 500 тис. українських вкладників завдяки нашому фінансовому законодавству
+
+3
Александр Cлободян
Александр Cлободян
19 октября 2011, 9:33
Київ
#
Наше венчурне фінансування з самого початку cтворювалось для оптимізації. Вкласти кошти венчура в іновації на пракктиці нереально, про що я вище писав. Народ думає, як венчур, так можна вкладати в що хочеш. Нічого подібного.Читайте «матчасть»
+
+3
legion
legion
19 октября 2011, 11:01
#
Ха)
+
0
Александр Cлободян
Александр Cлободян
19 октября 2011, 11:05
Київ
#
Таки да
+
+3
legion
legion
19 октября 2011, 11:04
#
Свобода слова «во плоти»...!)

пока вы пишите что это не реально — я это делаю!) захотите чтобы я опроверг каждый ваш довод — милости прошу...!)
+
+6
Александр Cлободян
Александр Cлободян
19 октября 2011, 11:12
Київ
#
Питання було в одному вашому слові, ну не сподобалось воно мені придбати якийсь інноваційний обєкт Ви можете, та це не буде венчурне інвестування «аля Силіконова долина». Ідея статті в тому, що в Україні наразі відстунє венчурне інвестування як таке. Наші венчури — жалюгідна пародія на класичні венчурні інвестиційні фонди.
+
+3
Евгений Исаев
Евгений Исаев
19 октября 2011, 11:19
Киев
#
Так это ни для кого не секрет. И повторюсь, проблема не в нормативке и регулировании ИСИ, Проблема в том что в Украине не выгодно инвестировать, вот и используют механизм ИСИ в том единственном применении, в котором он способен деньги приносить. Это как Одесса-Броды в реверсном режиме — на сто есть спрос то бизнес и предлагает.
А что касается России, то у них претензии к нашему регулированию были отнюдь не к венчурам — по открытым фондам у нас есть вопросы к допускающей мошенничество системе подсчета СЧА и были проблемы с требованиями к диверсификации. Но это другая песня. По венчурам же должно быть минимум ограничений, так оно и есть
+
+6
Александр Cлободян
Александр Cлободян
19 октября 2011, 12:30
Київ
#
«в Украине не выгодно инвестировать, вот и используют механизм ИСИ в том единственном применении, в котором он способен деньги приносить»
Ці слова змушують мене провести Вам лікбез по історії класичного венчурного інвестування. Можете конспектувати, це уривок з моєї майбутньої статті:

Венчурне інвестування в Україні започатковано у 1992 році за підримки міжнародних організацій. Першим вітчизняним венчурним фондом став фонд «Україна», заснований у 1992 р. з капіталом 22,5 млн. дол., левова частка якого була внесена ЄБРР, Greditanstalt Investment Bank AG, Commercial Capital). В 1994 р. розпочав роботу венчурний фонд Western Nis Enterprise Fund. Його капітал становив 150 млн. дол. США, що були виділені Урядом США на розвиток сільського господарства, харчової промисловості, виробництва матеріалів. В 2005 році зявився венчурний фонд «DFJ Nexus», представлений компанією Draper Fіsher Jurvetson. Також діяли Black Sea Fund, «Euroventures Ukraine» та інші. У травні 1998 року УАІБ налагодила контакти з EVCA, за пропозицією якої при УАЇБ було відкрито секцію венчурного капіталу, головним завданням котрої стало сприяння розвитку венчурного інвестування в нашій державі. Згодом до лав EVCA вступило кілька вітчизняних КУА.

«По венчурам же должно быть минимум ограничений, так оно и есть» Як має бути читайте можете почитати на сайті European Private Equity Venture Capital Assotiation

www.evca.eu
+
0
legion
legion
19 октября 2011, 12:51
#
90-е...! венчур — еще 1ин способ прихватизации!) какие (кроме прихватизации) инновационные проэкты были развиты этими «90тыми» венчурами?)
+
0
Александр Cлободян
Александр Cлободян
19 октября 2011, 13:19
Київ
#
В 2005 році зявився венчурний фонд «DFJ Nexus», представлений компанією Draper Fіsher Jurvetson. Які тут девяності у 2005 році, яка приватизація? Сертифікатна приватизація до цього періоду закінчилась, Тому в 2001 р і запровадили наші ІСІ, щоб дати друге життя спільному інвестуванню
+
0
legion
legion
19 октября 2011, 13:30
#
Мда...!) вы вообще представляете схему работы фонда?! как у него появляются деньги, как происходит инвестирование?! не на бумаге, а РЕАЛЬНО!)
у нас фонд владел ТОВкой на 100% и контрольный пакет в заводе имел...)
+
0
legion
legion
19 октября 2011, 13:41
#
Это те которым заблокировали обращение решением суда?!) весело вам!)

и что?! от этого написанное вами приобретает смысл?!

ДА — классических венчуров нет! но это совершенно не значит что их не может быть вообще!)
+
0
Александр Cлободян
Александр Cлободян
19 октября 2011, 14:04
Київ
#
ДА — классических венчуров нет!

От бачите, ми починаємо розуміти один одного. На цьому можна і припинити дискусію

Это те которым заблокировали обращение решением суда?!)

Якраз навпаки. Рішенням суду розблокували (поскільки була на це політична воля серйозних людей- ви ж знаєте, що значить український суд), а заблокували Рішенням НКЦПФР.
+
0
legion
legion
19 октября 2011, 15:17
#
Хм...) видать я не понял тему дискуссии...!)
+
0
Александр Cлободян
Александр Cлободян
19 октября 2011, 13:41
Київ
#
В ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент» займався юридичним супроводом діяльності КУА, венчурних та публічних ІСІ, емісій цінних паперів, інвестиційним консалтингом. Працюючи в структурі «групи «Донецьксталь» (ТОВ «КУА «КредитПром-Капітал») відповідав за правове забезпечення діяльності КУА, ІСІ (входив до наглядових рад), афілійованих компаній нерезидентів та дочірніх компаній резидентів, керівництво однією з яких він здійснював. Супроводжував інвестиційні проекти групи «Донецьксталь» (пряме та венчурне інвестування, будівництво та ін.). Був членом правової секції Української асоціації інвестиційного бізнесу. Залучався до розробки нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
+
0
legion
legion
19 октября 2011, 13:47
#
Жаль что смайлика нет с аплодисментами...!(

И?!

мне вы можете не приводить выдержки из резюме, я сам много где был и знаю как формируются эти Наб.советы, ставятся директора и т.д. и т.п.)
+
+3
Александр Cлободян
Александр Cлободян
19 октября 2011, 14:12
Київ
#
Раз ви все знаєте, то скажіть, як Вас звати. Мужик не ховається за логін «Legion», а називає себе так як назвали батьки при народженні.
+
0
legion
legion
19 октября 2011, 15:10
#
Хм...) детский сад!) за мужиков вспомнили...!)

на то и логины создавались, чтобы имени не знали...!) я вовсе не жажду популярности и не горю желанием опубликовывать данные моего резюме!). могу сказать так — у вас написано красивее чем у меня!)
+
+6
legion
legion
19 октября 2011, 11:32
#
Зарегульованість — для начала есть не только отчетность КУА, но и фонда, читайте пол. 216,520,1591. по поводу страшно описанной отчетности куа — месячная включает только изменение Собственного капитала и Бал.стоим. активов фондов в управлении… т.е. меняются 2-3цифры (в зависимости от кол-ва фондов), квартальная включает еще баланс в тыс.грн… скажу так — сделать 520 кварт. отчет — 10-15мин. трудность есть только в годовом 1591 — но оно токо для КИФ
громіздка структура суб’єктів управління ІСІ — вы пробовали торговать на бирже как физик??? сколько у вас должно быть при этом обслуживающих компаний...?) скажу так — если у венчура нет недвижимости, только на аудитора у него и больше!)
порівняно високі затрати на управління ІСІ — это вообще супер пункт...!) в сравнении с чем?! вы можете менять вознаграждение КУА (главная статья расходов) хоть каждый месяц (прецеденты есть)...!)
відсутність чітких і прозорих механізмів контролю за діяльністю КУА з боку учасників — ну во 1ых НР (особенно ПИФа) не может контролировать т/с и слава богу… полномочий у нее аж 3 — чит. Закон. а заодно прочитайте что заверяют общие сборы КИФа, потом прочитайте закон про Акц.Общ. и подумайте как же легко внести изменения в рег-ные док-ты КИФа
порівняно високий«поріг входження» — вы серьезно???) мин.объем активов фонда 1 200тыс. грн. — 150 000$ — это много. и кстати инвестирование в фонд и инвестирование ФОНДА в проэкт — 2 разные вещи! порог вхождения есть только у физиков 1500мин.зарплат — что есть попыткой создания квалифицированного инвестора. вам нравится Россия — прочтите что у них это значит и какой там порог вхождения!)
недосконалість існуючої методики оцінки активів ІСІ — 201 пол.! для всего остального — независимый оценщик собственности!
незначний період первинного розміщення цінних паперів до досягнення ІСІ нормативу діяльності — 6мес с момента регистрации Проспекта это мало?! а сколько же вам нужно?! и обычно инвесторов ищут ДО того как регистрировать эмиссию! что касается сроков фонда- ограничений нет, делайте хоть на 100 лет, а потом можно продлить на столько же...!)
+
+3
Евгений Исаев
Евгений Исаев
19 октября 2011, 11:44
Киев
#
Мои вам +3
+
0
Александр Cлободян
Александр Cлободян
19 октября 2011, 12:50
Київ
#
Якраз на +3 і тяне по 10 бальній шкалі
+
0
legion
legion
19 октября 2011, 13:08
#
я вижу по делу ответить нечего!)
+
0
Александр Cлободян
Александр Cлободян
19 октября 2011, 13:16
Київ
#
Не можна порівнювати біле з овальним. Я Вам про класичний венчур, а Ви мені про наш венчур. Вибачте, але це все одно, що порівнювати член із пальцем. Для початку ознайомтесь, з венурним інвестуванням, рекомендую сайт European Private Equity Venture Capital Assotiation
www.evca.eu, а потім ми з Вами серйозно подискутуємо.
+
0
legion
legion
19 октября 2011, 13:25
#
Хм… вы вообще понимаете о чем пишите? вы написали что венчура неэффективны из-за перечисленых вами причин.
выше я опроверг каждый из этих пунктов и заявляю вам это не только с позиции человека, который знает эту нормативку практически наизусть, но и который в ней работает!
по сему «эталонные» венчура в Украине не доступны не из-за законодательства, а из-за отсутствия желания…
+
0
Евгений Исаев
Евгений Исаев
19 октября 2011, 13:15
Киев
#
Мда, вижу что адекватной дискуссии по актуальным проблемам венчурного капитала не получается. Если честно, так и не понял, что Вы хотели сказать своим постом и своими комментариями и насколько вообще понимаете суть проблематики. Впрочем, для написания кандидатской Ваши доводи и выводы сгодятся, для практического применения они ценности, уж извините, не имеют
+
+3
Александр Cлободян
Александр Cлободян
19 октября 2011, 13:33
Київ
#
В тому вся і проблема, що ми говорили за дві різних моделі венчура. По світовим стандартам у Україні нема венчурів. Скільки не говори «солодко», в роті від цього солодко не стане. Із нашими венчурами взагалі ніяких проблем -народ гроші ганяє туди -сюди, або оптимізується. А за кандидатську не переймайтесь, вона отримала серйозні відгуки людей, яких цінить ФР і у країнська цивілістика.
+
0
Евгений Исаев
Евгений Исаев
19 октября 2011, 13:17
Киев
#
Предыдущий пост адресован Александру
+
+1
panevelen
panevelen
21 октября 2011, 2:08
#
Александр. Вопрос может не особо по теме, но всё таки про венчур…
В Украине действует коллекторская фирма под прикрытием венчура (ТОВ «Компанія з управління активами «Прімоколект-капітал» що діє від власного імені за рахунок та в інтересах ЗНВПІФ «Прімоколект венчурний фонд -1»), активами которого являются долги людей, взявших кредит в финансовых учреждениях страны (кредитных обществах, банках ...). Понятно, что ЗУ «Про ИСИ» позволяет именно венчурам работать с долгами (абз. 5 ст. 34 ЗУ), но всё ли так красиво (где долги (ЦКУ, ЗУ «Про КС»..) и где ИСИ?).
+
0
Александр Cлободян
Александр Cлободян
21 октября 2011, 10:53
Київ
#
Слава Богу, що ЦК України писали толкові люди. Все далеко не «красиво» іх схемою венчур +колектор. Регулятор (НКЦПФР) сам це визнав, Так за словами пані Симоненко, у той же час, відсутність чіткого та однозначного правового регулювання порядку КУА укладення договорів цесії за рахунок активів венчурних інститутів спільного інвестування зумовлює необхідність подальшого опрацювання порядку здійснення компаніями з управління активами таких операцій із наступною розробкою пропозицій… Тому НКЦПФР запровадила пілотний проект щодо методологічного врегулювання питання залучення КУА до складу активів венчурного ІСІ прав вимоги за договорами позики в результаті укладення договорів відступлення права вимоги (договорів цесії). Таке рішення було прийнято на черговому засіданні регулятора 21 червня 2011 року. В результаті його впровадження буде вироблено пропозиції щодо розробки змін до законодавства, відповідно до яких здійснюватиметься залучення до складу активів венчурного ІСІ прав вимоги за договорами позики шляхом укладення компанією з управління активами договорів відступлення права вимоги (договір цесії). Я так думаю, якщо банківське лобі протяне зміни, в тому числі в ЦК, то колекторських фірм, які використувуватимуть венчур стане побільше.
Ще інтересний момент — діяльність з управління активами є виключною. Вона не може поєднуватись з колекторством якщо грамотно піти суд, можна і ліцензію КУА анулювати. Але поки прецедентів не було. Отож поки схема далеко не «красива».

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться