AndreyM
Зарегистрирован:
29 ноября 2012

Последний раз был на сайте:
3 апреля 2020 в 21:13
Andrey M — Умом кацапов не понять, Аршином общим не измерить. Лавров сказал: «Дебилы, бляТь». И в это надо, только верить.
14 февраля 2020, 17:18

Проект Змін до «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті»

Незалежна асоціація банків України (далі – НАБУ) спільно із Національним банком України (далі – НБУ) займається опрацюванням проекту Змін до «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22 (далі – Інструкція № 22).

Із матеріалами проекту змін можна ознайомитись за посиланням: https://nabu.ua/images/uploaded/sys_media_arc/arc_263644f9e8c607e88bba9c64dabdd345.zip?admin=true

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту постанови Правління Національного банку України

«Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22

Зміст положення (норми)

чинного нормативно-правового акта

Зміст відповідного положення (норми) проекту нормативно-правового акта

1.4. Терміни в цій Інструкції вживаються в такому значенні:

...

норма відсутня

Супровідна відомість (далі – відомість) – супровідний документ, що подається платником при здійсненні переказу заробітної плати та містить перелік реквізитів отримувачів суми переказу, зазначеної в платіжному дорученні;

1.21. Платник, якщо це передбачено договором між банком і платником, має право перерахувати кошти на рахунок банку для подальшого їх переказу цим банком на рахунки отримувачів у порядку, визначеному договором. Банк ініціює переказ цих коштів на підставі власних/ого розрахункових/ого документів/а.

1.21. Платник має право, якщо це передбачено договором між банком і платником,перерахувати кошти на рахунок банку для подальшого їх переказу цим банком на рахунки отримувачів, у тому числі, які відкриті в інших банках. Банк ініціює переказ цих коштів на підставі власних/ого розрахункових/ого документів/а.

У разі перерахування коштів для виплати заробітної плати більше ніж одному працівнику платник разом з платіжним дорученням подає відомість, яка має містити такі обов’язкові реквізити:

номер рахунку отримувача;

код отримувача;

сума платежу;

підписи платника;

призначення платежу.

Обов’язкові реквізити відомості заповнюються згідно з вимогами, що викладені в додатку 9 до цієї Інструкції.

2.17. Банк зобов'язаний/має право відмовитися від виконання платіжного доручення платника за фінансовою операцією у випадках, установлених статтею 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Банк повертає клієнту платіжне доручення без виконання і на зворотному боці платіжного доручення проставляє напис про причину його повернення (із зазначенням дати повернення та посиланням на статтю 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та на пункт 2.17 глави 2 цієї Інструкції), який засвідчується підписами відповідального виконавця, відповідального працівника банку або працівника, уповноваженого відповідальним працівником банку, та відбитком штампа банку.

2.17. Банк зобов'язаний/має право відмовитися від виконання платіжного доручення платника за фінансовою операцією у випадках, установлених статтею 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Банк повертає клієнту платіжне доручення без виконання і на зворотному боці платіжного доручення проставляє напис про причину його повернення (із зазначенням дати повернення та посиланням на статтю 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та на пункт 2.17 глави 2 цієї Інструкції), який засвідчується підписами відповідального виконавця, відповідального працівника банку або працівника, уповноваженого відповідальним працівником банку, та відбитком штампа банку.

2.27. У разі порушення судом провадження у справі про банкрутство на час уведення мораторію на задоволення вимог кредиторів відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» банк повертає без виконання платіжні вимоги на примусове списання коштів з рахунків платника/інкасові доручення (розпорядження) (у порядку, установленому пунктом 2.18 глави 2 та пунктом 11.11 глави 11 цієї Інструкції), крім платіжних вимог на примусове списання коштів, на які згідно із цим законом не поширюється дія мораторію.

2.27. У разі порушення судом провадження у справі про банкрутство на час уведення мораторію на задоволення вимог кредиторів відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства банк повертає без виконання платіжні вимоги на примусове списання коштів з рахунків платника/інкасові доручення (розпорядження) (у порядку, установленому пунктом 2.18 глави 2 та пунктом 11.11 глави 11 цієї Інструкції), крім платіжних вимог на примусове списання коштів, на які згідно із цим законом не поширюється дія мораторію.

2.28. У разі отримання банком постанови суду, яка надійшла від суду або арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) про визнання платника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» банк повертає без виконання:

...

2.28. У разі отримання банком постанови суду, яка надійшла від суду або арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) про визнання платника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства банк повертає без виконання:

...

9.1. Обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що розміщені на його рахунку/ах, відповідно до статті 1074 Цивільного кодексу України не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, установлених законом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що розміщені на рахунку, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, передбачених законом.

9.1. Обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що розміщені на його рахунку/ах, відповідно до статті 1074 Цивільного кодексу України не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, установлених законом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що розміщені на рахунку, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення замороження активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням,, передбачених законом.

10.13. Банк зобов'язаний/має право відмовитися від виконання електронного розрахункового документа/дистанційного розпорядження, переданого телефоном за фінансовою операцією у випадках, установлених статтею 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Банк повідомляє клієнта засобами системи про причину відмови у виконанні електронного розрахункового документа/дистанційного розпорядження [з обов'язковим посиланням на статтю 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» і на пункт 10.13 глави 10 цієї Інструкції].

10.13. Банк зобов'язаний/має право відмовитися від виконання електронного розрахункового документа/дистанційного розпорядження, переданого телефоном за фінансовою операцією у випадках, установлених статтею 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Банк повідомляє клієнта засобами системи про причину відмови у виконанні електронного розрахункового документа/дистанційного розпорядження [з обов'язковим посиланням на статтю 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» і на пункт 10.13 глави 10 цієї Інструкції].

Додаток 9

Додаток 9

УКАЗІВКИ

щодо заповнення реквізитів розрахункових документів та їх реєстрів

УКАЗІВКИ

щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, їх реєстрів та відомості

Просмотров: 63, сегодня — 0
Следить за новыми комментариями

Комментарии - 1

+
0
Andrey M
Andrey M
14 февраля 2020, 17:25
#
Якщо коротко, то це проект змін який має відмінити «зарплатне рабство», коли керівник чи гавбух обмежував працівників отриманням ЗП в певному банку.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама