ВХОД
Вернуться

Может кто воспользуется № 2

sanch ☺ sanch ☺
17 сентября 2012, 09:16
без оценки
Текст заявления по месту работы.
"…
Звертаю вашу увагу на те, що пропонована форма анкети (між банком та мною), яку надавали представники ОКБ «Приват Банк» (надалі за текстом – банк) для отримання зарплатної пакету – є нікчемним правочином згідно зі ст. 1055 та, ст. 228 та ст. 215 Цивільного кодексу України. А усна вимога представників банку, щодо обов’язкового заповнення анкети та відмова від надання проектів договорів (між мною та банком) для отримання дебетного карткового рахунку (зарплатна картка) – розцінюється мною як нав’язування непотрібних мені послуг (в пропонованому зарплатному проекті окрім дебетної або дебетно-кредитної карти, були ще додатково кредитна карта та накопичувальна, можливо деякі інші послуги, про які мене не повідомили).
Вважаю, що дії представників банку та з урахуванням змісту та об’ємів пропонованої ними анкети суперечить та є прямим порушенням, в тому числі моїх прав, згідно з:
— ст. 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
— статей 5, 11, 19 та 21 Закону України «Про захист прав споживачів»;
— статей 6 та 7 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»;
— ст. 12 Закон України «Про захист економічної конкуренції»;
— пункту 2.1 Постанови НБУ «Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту» від 10.05.2007 р. № 168;
— Постанова НБУ «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 р. № 22 (з урахуванням роз’яснень від 11.11.2011 р.);
— загальним вимогам, ст. 2 та ст. 8 Постанови НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12.11 2003 р. № 492.
Таким чином досягнення згоди з представниками банку не відбулося, а подальше відкриття в цьому банку дебетного карткового рахунку (зарплатна картка) на моє ім’я не представляється можливим.

Прошу Вас згідно статей 23 та 24 Закону України «Про оплату праці», положень Конвенції про захист заробітної плати N 95 та Європейської соціальної хартії (переглянута) (ETS N 163) Страсбург, 3 травня 1996 року { Хартію ратифіковано із заявами Законом N 137-V ( 137-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.418 }, виплачувати мені заробітну плату за одним з двох перерахованих мною способів:

1 На карт-рахунок № Х
Реквізити Головного офісу
Юридична адреса:
2 Готівкою, через касу/бухгалтерію нашого підприємства.

Надеюсь кому нить поможет

Комментарии (5)

+
0
Reset
Reset
20 сентября 2012, 14:39
#
Спасибо, скинул Ваш образец своему товарищу. У него как раз подобный вопрос возник.
Не возражаете, если размещу Ваше заявление на схожем ресурсе?
+
0
sanch ☺
sanch ☺
20 сентября 2012, 15:41
琚 灏
#
>>>Reset
Для этого и выложил тут. Используйте как хотите.
Заявление можно было написать лучше, но не было времени поэтому в такой форме
+
0
sanch ☺
sanch ☺
20 сентября 2012, 15:47
琚 灏
#
А вообще говоря по сути нужно начинать вот с с этого
Постанови НБУ № 492
«6.7 Інструкції регламентує, що для здійснення виплат на користь третіх осіб, тобто під час запровадження зарплатних проектів, банком укладаються: з юридичною особою – договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб; з фізичними особами, на користь яких юридична особа відкриває поточні рахунки, – договір банківського рахунку. Видаткові операції за цими рахунками здійснюються після звернення фізичних осіб до банку (зокрема, для отримання грошей або платіжної картки), пред'явлення ними документів, які дають змогу банку ідентифікувати цих клієнтів та укладення договору банківського рахунку.»

И требовать выполнение закона про оплату работы. Все остальное — вытекающее.
+
0
sanch ☺
sanch ☺
20 сентября 2012, 15:51
琚 灏
#
Дополнительно Разъяснения Миньюста Украины от 17.05.2012 г. последний абзац
«Підводячи підсумок сказаного, зауважу, що законодавством встановлена добровільність обрання громадянином форми виплати належних йому платежів та неприпустимість нав'язування зі сторони банків додаткових умов одержання готівкою заробітної плати та інших соціальних виплат. При цьому вважаю, що проблема агресивного запровадження паралельно функціонуючих зарплатних та кредитних карток банків лежить не лише в юридичній площині, а й у психологічній. Проте, це вже тема для іншої статті.»

Короче говоря Если все это зафиксировать, то выходит длинный список контролирующих организаций.
+
0
Reset
Reset
20 сентября 2012, 20:29
#
Огромное спасибо! :-)

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Title
×
окно закроется через 20 секунд